Archiv článků

ČARODĚJNICE

22.05.2012 16:21
Pálení čarodějnic             V týdnu od 23. 4. do 27. 4. 2012 se uskutečnil ve ŠD a na internátě „Čarodějnický rej“. Každý den měly p. vychovatelky pro děti připravenou činnost, která se týkala...

NOTIČKA 2012

22.05.2012 16:05
  Ve čtvrtek 17. května 2012 se v Kulturním domě v Jesenici uskutečnil devátý ročník pěvecké a taneční soutěže Notička. Zahájení Notičky proběhlo dopoledne v půl desáté. Již tradičně zahájil akci pan starosta Bc. Jan Polák a u zahájení nemohla samozřejmě chybět paní ředitelka ZŠ, MŠS a PrŠ...

Dny pro Zemi

15.05.2012 10:16
V měsíci dubnu jsme se ve zvýšené míře věnovali úklidu pozemků v okolí školy a péči o zeleň na těchto pozemcích. Také jsme si osvěžili vědomosti z oblasti poznávání dřevin, o podmínkách růstu rostlin a péče o ně, o využití bioodpadu na školním pozemku, dále o využití odpadu jako...

Zelená stezka – Zlatý list

12.05.2012 19:42
Další přírodovědné soutěže jsme se zúčastnili 19. dubna v areálu Informačního centra Křivoklát. Naše družstvo tvořilo šest žáků ze základní školy praktické a z praktické školy. Soutěžili jsme se žáky z běžných škol a moc děkujeme zaměstnancům Lesů ČR s.r.o., že nás do této...

Správná parta

12.05.2012 18:52
Je to parta devíti žáků, na které je spolehnutí, jsou zodpovědní a je s nimi i legrace. Úspěšně reprezentují školu v různých soutěžích a vůbec nejlepší jsou v těch přírodovědných. Moc pěkně se mi s nimi pracuje.    H. Vanická

Výlet do Mostu

12.05.2012 18:32
Ve čtvrtek 3.května si vyjela rehabilitační třída prohřát kosti do Aquadromu v Mostě. Voda byla teplá a všichni si tam opravdu užili. Podívejte se:

Pěvecká soutěž ve Slaném

12.05.2012 18:23
Přivezli jsme plaketu! V pondělí 23. dubna jelo několik zpěváků naší školy na pěveckou soutěž Zpívající plamínky do Slaného. Zpívali lidové písničky s doprovodem klavíru a houslí. Všem se vystoupení povedlo a se svým výkonem byli spokojeni. Tři děvčata ze základní školy praktické a...

Naše jarní vycházky

12.05.2012 18:07

Indiánská stezka 2012

12.05.2012 17:44
V tomto školním roce jsme se opět přihlásili do soutěže Indiánská stezka v Rakovníku. Zúčastnilo se šest žáků ze základní školy praktické – z červené třídy. Zodpovědně se všichni připravovali a procvičovali topografické značky, morseovku, druhy ohnišť, názvy plazů, savců, ptactva,...

Návštěva cukrárny

12.05.2012 15:33
Protože měli někteří spolužáci narozeniny, vydali jsme se do jesenické cukrárny. Přijetí bylo velice vlídné a milé. Každý si vybral zákusek, který mu padl do oka a vychutnal si ho v příjemném prostředí cukrárny. Těšíme se na další narozeniny!