ČARODĚJNICE

22.05.2012 16:21

Pálení čarodějnic

            V týdnu od 23. 4. do 27. 4. 2012 se uskutečnil ve ŠD a na internátě „Čarodějnický rej“. Každý den měly p. vychovatelky pro děti připravenou činnost, která se týkala „čarodějnic“.                                                   

V pondělí se začalo seznámením s tradicí „pálení čarodějnic“ a do družiny nám přilétly čtyři velké čarodějnice na nástěnku. V úterý si děti v rámci tvořivého ateliéru upekly zelenomodrou „jedovatou“ buchtu, kterou jim ale čarodějnice v nestřeženém okamžiku ukradly. Aby děti získaly buchtu zpět, musely splnit několik úkolů. A jejich plněním se zabývaly celé středeční odpoledne. Po obědě si děti vyrobily čarodějnici. Ta celé odpoledne hlídala, aby všichni plnili úkoly správně. V prostoru za školou p. vychovatelky připravily stanoviště.

  1. Skákání v pytli
  2. Létání na koštěti
  3. Přeskakování koštěte
  4. Házení koštětem
  5. Lovení myši
  6. Kresba čarodějnice křídami na asfalt

Po splnění těchto úkolů se děti posilnily svačinou a v družině je čekal další úkol – vybarvit čarodějnici a vyzdobit družinu.

Poté se všichni přesunuli na školní zahradu, kde je čekal následující úkol – vyrobit pro čarodějnice košťata. I když se všichni moc snažili a všechny úkoly splnili, ještě neměli vyhráno. Aby si mohli pochutnat na slíbené buchtě, museli si ji nejprve najít. Ale vše se podařilo a na závěr celého odpoledne rozdělaly p. vychovatelky dětem táborák a společně si opekli buřty.

Ve čtvrtek „Čarodějnický rej“ pokračoval – děti si zatančily a zahrály různé čarodějnické hry.

Celý týden se vydařil, pro některé děti to byl týden plný nových zážitků.

 

Zpět

Fotogalerie: ČARODĚJNICE

/album/fotogalerie-carodejnice/dsc08685-jpg1/ /album/fotogalerie-carodejnice/dsc08547-jpg1/ /album/fotogalerie-carodejnice/dsc08552-jpg1/ /album/fotogalerie-carodejnice/dsc08553-jpg1/ /album/fotogalerie-carodejnice/dsc08555-jpg1/ /album/fotogalerie-carodejnice/dsc08556-jpg1/ /album/fotogalerie-carodejnice/dsc08558-jpg1/ /album/fotogalerie-carodejnice/dsc08560-jpg1/ /album/fotogalerie-carodejnice/dsc08561-jpg1/ /album/fotogalerie-carodejnice/dsc08563-jpg1/