Archiv článků

Projektový den - Já jsem já

08.10.2021 13:06
Ve spolupráci s pí Podlahovu se uskutečnilo 5. října 2021 druhé setkání v rámci primární prevence. Tentokráte jsme se ve třídách PrŠ a ZŠ II. zaměřili na sebepoznání. Projekt Já jsem já pomohl žákům zaměřit se vnímání sebe, lépe vnímat svět a lidi kolem nás. Žáci měli prostor posílit své...

Školní rok 2021/2022 - září

14.09.2021 07:26
TRASA č. 1 JESENICE ŠKOLA – AUTOKEMP JESENICE  PUTOVÁNÍ ZA LESNÍMI SKŘÍTKY Je začátek nového školního roku a spousta nových kamarádů ve třídě. Abychom se lépe poznali, vydáme se do přírody na polodenní vycházku. Nejdříve jsme prozkoumali na mapě trasu, která nás čeká a přečetli si knihu o...

Školní rok 2021/2022 - září

14.09.2021 07:24
Začátek školního roku jsme zahájili adaptačním pobytem, který se konal ve dnech 9. – 10. 9. 2021. Turistická trasa nás vedla po nedaleké části přírodní lokality v obci Jesenice. Poučili jsme se o vhodném chování v přírodě a zároveň jsme sbírali odpadky v lese. Studenti poznávali v přírodě...

Školní rok 2021/2022 - září

14.09.2021 07:14
Po odchodu ze školy v 8:30 jsme se vydali ulicí Krtská a následně Školní směrem k Velkému rybníku, kde bylo naše první stanoviště s plněním úkolů. Pomocí kartiček jsme určovali listnaté a jehličnaté stromy. Naše druhé stanoviště bylo před pizzerií Pralinkou. Tady jsme také pomocí...

Školní rok 2021/2022 - září

14.09.2021 07:03
Každý rok začátkem měsíce září probíhají v naší škole adaptační dny. Tento rok tomu nebylo jinak. V rámci těchto dnů se ve čtvrtek 8. 9. 2021 třída ZŠS II vydala na pěší výpravu, jejíž cílem byla návštěva jesenické šmoulí vesničky. Ráno se celá třída sešla ve škole a výlet mohl začít....

Školní rok 2021/2022 - září

14.09.2021 06:58
Ve středu 1. září jsme odemkli pomyslným klíčem naši školu ve zcela novém kabátku. Změny nastaly i ve složení třídy. Dva žáci odešli do ZŠ II k paní učitelce Měchurové a k nám nastoupili 3 noví chlapci – do 1. a 5. třídy. Jediné, co se od loňského školního roku nezměnilo je to, že jsme...

Školní rok 2021/2022 - září

14.09.2021 00:00
Prázdniny utekly jako voda a nám začal nový školní rok. Letos je v "červené třídě" 6., 7., 8., a 9. ročník, přibyli nám 3 noví žáci a 2 žáci přišli ze třídy od p. učitelky Olgy Hanauerové. Máme celkem 12 žáků, 3 děvčata a 9 chlapců. To už je docela pěkná parta. Ve čtvrtek 9. a v pátek 10. září...

Projektový den - Multikulturní třída

07.09.2021 08:53
V rámci primární prevence a adaptačních aktivit se v úterý 7. září 2021 zúčastnily třídy ZŠ I. a ZŠ II. projektového dne Multikulturní třída. Celý den byl zaměřený na utváření zdravých vztahů v nově vzniklých kolektivech. Činnosti byly zaměřeny na budování klidné třídní atmosféry a...

2. pololetí školního roku 2020/2021

30.06.2021 07:12
Toto pololetí již pro naši školu skončilo, vysvědčení bylo rozdáno. V měsíci lednu proběhly pololetní prázdniny, v únoru jarní prázdniny. Tento školní rok nebyl vůbec jednoduchý hlavně z důvodu koronaviru, kdy i my jsme absolvovali distanční výuku. V únoru jsme dělali krmítka...

2. pololetí školního 2020/2021

30.06.2021 07:06
Toto pololetí již pro naši školu skončilo, vysvědčení bylo rozdáno. V měsíci lednu proběhly pololetní prázdniny, v únoru jarní prázdniny. Tento školní rok nebyl vůbec jednoduchý hlavně z důvodu koronaviru, kdy i my jsme absolvovali distanční výuku. V únoru jsme dělali krmítka...