Archiv článků

Vánoční besídka na DM

20.12.2021 09:09
Blíží se nejkrásnější svátky v roce a my s dětmi jsme si připravili krásný týden. Děti vyráběly přáníčka, psaly dopisy Ježíškovi a také připravovaly dárečky pro své nejbližší. Zdobily stromeček a ve středu 15. prosince jsme si s dětmi připravili krásné odpoledne plné vánočních písniček, voňavého...

Vánoční floristická soutěž 2021

16.12.2021 11:52
V adventním čase je třeba trochu zpomalit, užít si pohodu, klid a naladit se na tu správnou vánoční atmosféru. I v této složité době, kdy se neustále musí dodržovat protiepidemická opatření, jsme se přesto rozhodli uspořádat Vánoční floristickou soutěž pro žáky Základní školy a mateřské...

Mikulášská nadílka

08.12.2021 15:51
V pondělí 6. prosince nás do družiny přišel navštívit Mikuláš se svými pomocníky. Přinesl si i knihu hříchů a některé děti (a nejen děti), když ji uviděly, se začaly trochu bát. Věděly, že ne vždy dělaly vše jak se má. Jejich prohřešky za uplynulý rok ale nebyly vážné, a čerti tedy jen dali...

Návštěva Vlastivědného muzea v Jesenici

08.12.2021 11:46
Ve středu 8. prosince jsme s žáky navštívili Vlastivědné muzeum v Jesenici, ve kterém je instalována Vánoční výstava prací našich žáků, tedy žáků střední a základní školy v Jesenici. A jak to celé probíhalo? Po příchodu do muzea se nás ujali studenti, kteří zde byli na studentské praxi a...

Čertí den 2021

06.12.2021 11:51
Rok utekl jako voda a zase přišli! Kdo? No přeci čerti, anděl a Mikuláš! Tak jako v loňském roce, i letos se čertů, anděla a Mikuláše zhostilo vedení školy. Důvodem byla protiepidemická opatření, která i v tomto případě musíme dodržovat. Celá družina prošla jednotlivé třídy hned po velké...

Primární prevence - Chci mít taky internet

03.12.2021 08:30
Ve třídě PrŠ měli možnost žáci se 30. listopadu 2021 s paní Podlahovou zaměřit na výhody a nebezpečí internetu. Byli informováni o rizicích a důsledcích komunikace na sociálních sítí a důsledky zveřejňování osobních údajů, seznamování s neznámými osobami. Také získali povědomí o...

Primární prevence - Já jsem já

01.12.2021 07:19
V úterý 30. listopadu 2021 se konala ve škole další aktivita v rámci primární prevence, tentokrát ve třídě I. ZŠ. Třída se s pí Podlahovu zaměřila na sebepoznání. Projekt Já jsem já pomohl žákům zaměřit se na vnímání sebe, lépe vnímat svět a lidi kolem nás. Žáci měli také prostor zaměřit...

Předvánoční posezení se seniory

25.11.2021 07:11
Přiblížil se čas adventní a v této době vždy zveme k nám do školní družiny babičky z DPS v Jesenici na předvánoční posezení. Bohužel vlivem epidemické situace jsme je v předešlých dvou letech pozvat nemohli. O to víc jsme se všichni letos na posezení s babičkami moc...

Budování vztahu v třídním kolektivu jako prevence šikany

20.11.2021 07:16
Ve čtvrtek 18. listopadu 2021 se pro třídní kolektivy 1. ročníků střední školy uskutečnil projekt s názvem Budování vztahu v třídním kolektivu jako prevence šikany. Žáci měli s Ing. Ivanem Spálenským prostor zaměřit se na sebeúctu, sebeovládání, které pomáhá v mezilidských vztazích právě...

Výtvarná soutěž na téma "Podzimní strom"

17.11.2021 06:38
V pondělí 15. listopadu, v rámci výtvarného ateliéru, se internátní žáci zúčastnili výtvarné soutěže, tentokrát na téma PODZIMNÍ STROM. Inspiraci žáci čerpali na každodenních vycházkách, v knihách i na internetu. Soutěžícím bylo nabídnuto několik výtvarných technik, ze kterých si...