Archiv článků

Vycházka k Viklanu

23.05.2023 09:39
V rámci projektu Týden Země jsme všechny třídy obdržely voucher k polodenní vycházce do přírody. A tak jsme se společně se třídou vydali na Viklan. Výšlap se uskutečnil v úterý  dne  23. 5. 2023. Vyrazili jsme hned ráno po osmé hodině, cestou jsme plnili úkoly a poznávali...

13. Charitativní golfový turnaj 2023

22.05.2023 10:43
Významnou událostí v měsíci květnu byl také 20. 5. 2023 Golfový charitativní prezidentský turnaj v Podbořánkách. Po výborném obědě mohli žáci školy opět zdokonalovat své sportovní umění na greenu v golfové akademii. Počasí bylo slunečné, a tak se při odpalech i patování všem žákům...

Notička 2023 - Roční období v písničkách

22.05.2023 06:57
„Jaro, léto, opakuje se to,  podzim, zima stále dokola.“ Touto písní a tanečním vystoupením žáků školní družiny byl zahájen letošní 18. ročník soutěžní přehlídky Notička. V letošním roce se přehlídky zúčastnilo 6 zařízení a vystupovalo celkem 120 účinkujících. Mezi hosty přijala pozvání a...

Krejčík Honza - Učíme se z polštářů

19.05.2023 08:56
Hurá! Dočkali jsme se! Přestože měl Krejčík Honza potíže s dopravou, nakonec dorazil, a to 12. 5. v pátek. Byli jsme již všichni nachystaní a napjatí v naší tělocvičně, když se najednou objevil. Přichystal si potřebnou aparaturu, přivítal se s námi a potom už to jelo. Představení...

Týden Země

11.05.2023 12:24
Od 24. dubna nás čekal projekt nazvaný Týden Země. Samotné zahájení proběhlo už v pátek 21. dubna, kdy jsme se spolu se žáky ostatních tříd sešli v družině. Každá třída obdržela složku s pracovními listy. Úkoly byly opravdu pestré. Ukázali jsme si, jak naše Země vypadá a řekli...

Duben 2023

02.05.2023 10:12
Duben Prší, prší, leje sa, protrhla se nebesa. Duben už je zase tady, pojďme si hrát s kamarády. A je tady duben a na nás čeká spoustu dalších milých úkolů a povinností. Hned z kraje měsíce na nás čekaly Velikonoce, na které jsme se všichni těšili. Ve škole jsme si vyráběli velikonoční...

Exkurze v Hasičském záchranném sboru Rakovník

27.04.2023 12:14
Úterý 25. 4., den, na který jsme se všichni těšili. Důvodem byla celoškolní exkurze do Hasičského záchranného sboru v Rakovníku. Cesta nebyla jednoduchá, museli jsme do Rakovníka nejprve dojet. Objednaný vagon byl ráno již připraven na nádraží v Jesenici, a tak už stačilo pouze nastoupit....

Čarodějnice 2023

26.04.2023 20:01
Přiblížil se ten správný čas, kdy se čarodějnice vždy poslední dubnový večer slétají k velkému ohni na tradiční bál. Žáci ve školní družině a na internátě se pilně připravovali na čarodějnické odpoledne s plněním úkolů. Předem si několik čarodějnic namalovali, také tvořili z papíru,...

Týden Země

22.04.2023 10:05
Pátek 21. dubna 2023 byl pro žáky naší školy tak trochu jiný. Ve školní družině na ně čekalo malé překvapení. Ale proč? V tento den byl totiž zahájen celoškolní projekt „Týden Země“. Tento projekt začínal pro všechny žáky stejně: prezentací o přírodě, zhlédnutím pohádky O Vydrýskovi a rozdáním...

Týden Země 2023

21.04.2023 10:56
Den Země, který je dle kalendáře 22. dubna, v letošním roce připadl na sobotu. Ve školní družině a na internátě jsme se tímto tématem zabývali po celý týden. Do tohoto týdne jsme zakomponovali i Den vody, který připadá na 22. března. V ateliérech jsme se seznámili s významem těchto...