Archiv článků

Říjen 2020

05.11.2020 11:14
V měsíci říjnu probíhaly čtyři celoškolní projekty, které byly věnovány podzimním plodinám a výpěstkům. 1. 10. 2020 – „JABLKOHRANÍ”- poslechli jsme si četbu O jabloňce (Eduard Petiška) a prohlédli si ilustrace v tomto leporelu od Heleny Zmatlíkové. Tělo jsme si protáhli při říkadle Támhle...

Týden s dýněmi 2020

03.11.2020 13:18
Se žáky školní družiny a internátu jsme se zapojili do celoškolního projektového dne „Hrátky s dýněmi“, který se konal ve čtvrtek 22. října. My jsme k tomuto však přizpůsobili náměty ve všech výchovně vzdělávacích činnostech. Například v přírodovědném ateliéru jsme si povídali o...

Drakiáda 2020

03.11.2020 13:04
„Místo slunce, místo mraků je dnes nebe plné draků. První, druhý, vedle třetí... Smutným nebem radost letí.“ Tuto básničku jsme se naučili se žáky ve školní družině a na internátě a těšili jsme se, až konečně zafouká vítr a my se všichni vydáme na naši tradiční Drakiádu. Původně se měla uskutečnit...

Týden s bramborami

02.11.2020 15:10
"Kutálí se ze dvora, velikánská brambora, neviděla, neslyšela …" a dál už to jistě všichni znáte. Při této říkance, u které jsme si protáhli unavená tělíčka, jsme se v družině s našimi nejmenšími hodně zasmáli. A proč jsme si vybrali právě říkanku o „Bramboře“? Je to velmi jednoduché. V...

Hrátky s dýněmi 2020

22.10.2020 10:35
Blíží se období Dušiček - svátek všech zesnulých. Novým trendem, který přijímáme ze zahraničí, je oslava Halloweenu, jehož oslava připadá na 31. října. Tradičními znaky Halloweenu jsou vyřezané dýně se svíčkou uvnitř, čarodějky, duchové, černé kočky, košťata a...

Září 2020

21.10.2020 13:29
"Zase je tu měsíc září, to jsme četli v kalendáři." V úterý 1. září 2020 jsme zahájili školní rok 2020/2021. Sešlo se nám v naší žluté třídě celkem 6 žáků: 4 chlapci a 2 dívky. S úsměvem na tváři zasedli do lavic: David, Adam, Standa, Míra a 2 Natálky. V prvním týdnu jsme...

Bramboriáda 2020

15.10.2020 08:27
Podzim je v plném proudu, brambory jsou sklizené a uskladněné, a tak nastal čas k uspořádání školní bramboriády. Každý z žáků měl za úkol přinést do školy tu největší bramboru, kterou doma našel. To proto, aby se mohl zúčastnit třídní soutěže "O největší bramboru". A potom už to nastalo!...

Jablkohraní a hruškohraní 2020

10.10.2020 12:07
Týden s jablíčky proběhl na naší škole od 5. do 9. října. Také děti navštěvující školní družinu a internát se do této činnosti zapojily. Během celého týdne se aktivity točily hlavně kolem jablíček, hruštiček a jiného ovoce. Naše vycházky směřovaly k zahrádkám, kde jsme pozorovali stromy, na kterých...

Hruškohraní 2020

07.10.2020 07:30
Dne 2. října jsme u nás ve škole uspořádali projektový den "HRUŠKOHRANÍ, kterého se zúčastnily všechny třídy. Celý den jsme si hráli s hruškami. Povídali jsme si o práci na zahradě, sklizni, o plodech. V některých třídách jsme uspořádali soutěž o nejkrásnější hrušku. S dětmi jsme...

Jablkohraní 2020

07.10.2020 07:25
"Honem, rychle, všichni sem, čeká nás jablíčkový den." Ve čtvrtek dne 1. října 2020 se uskutečnil ve všech třídách školy jablíčkový den. V úvodu první hodiny byli žáci seznámeni s průběhem celého dne a po poučení o bezpečnosti následovala třídní výstavka a soutěž o nejhezčí jablko. Vzhledem k...