PUTOVÁNÍ ZA KAMENY

22.05.2012 16:47

 

V rámci přírodovědného ateliéru jsme připravili pro žáky ŠD a internátu výlet do přírody

nazvaný „ Putování za kameny“. Výchozím bodem pro nás byla vesnice Krty.

Skupina starších žáků absolvovala cestu pěšky Stebenským údolím, kolem Spálené hájovny do Krt, skupina mladších jela vlakem. V krtech jsme se setkali na návsi, kde nás přivítal místostarosta obce p. Jan Brda a seznámil nás s historií obce a zdejších lomů.

Pak nás již čekala cesta do místních lesů na Krtské skály, Čertův kámen, Boží kámen a Viklan.

Jak se výlet povedl? To si nechte vyprávět od žáků: Zapsali: Renda, Maruška, Martin, Saša a Honza M.

 

Ve středu 11. 4. 2012 jsme šli na výlet do Krt. Na cestě jsme viděli mnoho zajímavého. Hodně stop v přírodě a jarních květin. U Krt jsme viděli starý statek a koně. Na návsi jsme vyslechli zajímavou přednášku místostarosty Krt p. J. Brdy. Povídal nám o historii Krt, o škole, kostele, ale i o místních lomech. Potom jsme se nasvačili, a šli na Krtské skály. Tam bylo moc krásně. U Čertova kamene jsme se vyfotili a vyslechli pověst o čertu a sedlákovi. Na kameni jsou otištěna dvě kopyta čerta, který se zde propadl do pekla, když prohrál sázku o sedlákovu duši.

V Krtských skalách jsme obdivovali zatopený lom, kamenná stáda a bludné balvany.

Pak jsme se vydali k Božímu kameni. Je to žulový balvan s několika mísovitými prohlubně- mi. K němu se váže pověst o dvou dětech z Krt, které neměly rodiče, byly moc chudé a neměly co jíst. Bůh se dvěma apoštoly sedával na tomto kameni a pozoroval děti, bylo mu jich líto, zavolal je k sobě a dal jim jídlo. Děti pak vždy, když měly hlad, přicházely se k tomuto kameni najíst. V místech, kde sedával bůh a apoštolové, zůstaly v kameni prohlubně.

Pak jsme se vydali na zpáteční cestu kolem krtských rybníků a kolem Viklanu do Jesenice.

Délka trasy: 9,3 km / 4,5 km/

Nejvyšší bod: 524 m nad mořem  Krtské skály

Nejnižší bod: 394 m nad mořem U Můstku – hranice mezi Krty a Stebnem

 

Renda, Maruška, Martin, Saša a Honza M.

 

Zpět

Fotogalerie: PUTOVÁNÍ ZA KAMENY

/album/fotogalerie-putovani-za-kameny/a002-jpg3/ /album/fotogalerie-putovani-za-kameny/a004-jpg2/ /album/fotogalerie-putovani-za-kameny/a005-jpg4/ /album/fotogalerie-putovani-za-kameny/a006-jpg4/ /album/fotogalerie-putovani-za-kameny/a008-jpg4/ /album/fotogalerie-putovani-za-kameny/a009-jpg2/ /album/fotogalerie-putovani-za-kameny/a010-jpg4/ /album/fotogalerie-putovani-za-kameny/a012-jpg2/ /album/fotogalerie-putovani-za-kameny/a014-jpg4/ /album/fotogalerie-putovani-za-kameny/a016-jpg3/