Dny pro Zemi

15.05.2012 10:16

V měsíci dubnu jsme se ve zvýšené míře věnovali úklidu pozemků v okolí školy a péči o zeleň na těchto pozemcích. Také jsme si osvěžili vědomosti z oblasti poznávání dřevin, o podmínkách růstu rostlin a péče o ně, o využití bioodpadu na školním pozemku, dále o využití odpadu jako netradičního výtvarného materiálu. Tyto činnosti jsme rozplánovali do tří projektových dnů. Všechna témata a činnosti směřovaly k jednomu důležitému dnu – Dnu Země.

První den žáci vysadili svůj třídní strom a mapovali památné a významné stromy v Jesenici.

Po vyučování se většina zaměstnanců školy zapojila do výsadby dřevin po celém areálu školy. Rostliny jsme získali z dotace Středočeského kraje jako podporu projektu „Zastav se a podívej, jak je u nás krásně“.

Druhý den žáci pracovali na společné mozaice z víček od PET lahví, vyráběli popisku s názvem svého třídního stromu a tvořili strom rozkvetlé jabloně.

Poslední den žáci pomáhali s úklidem města, společnými silami uklízeli kolem městské knihovny a v letním kině. Vyrobili jsme školní strom kamarádství z otisků dlaní všech žáků a zaměstnanců. Žáci opět pracovali s mapou a vyhodnocovali ozelenění města Jesenice.

Do těchto činností se zapojili všichni žáci školy.

 

 

Zpět