školní rok 2011/2012

Ve školním roce 2011/2012 na naší škole probíhá již 3. ročník Klubu mladého diváka. U žáků je členství velmi prestižní, protože je vždy jen omezený počet míst. I když jezdíme do Prahy za divadlem, snažíme se cestu vždy spojit i s výstavou či exkurzí. Odjezd ze školy je proto již ráno kolem osmé hodiny, abychom vše stihli.

Při výběru doprovodných exkurzí se vždy snažíme doplňovat a navazovat na probírané učivo ve vyučovacích předmětech (zeměpis, dějepis, přírodopis, fyzika, atd). Žáci během dne plní úkoly, luští křížovky, vyplňují pracovní listy, které jsou později vyhodnocovány. Také čtení v mapě města je velkým zpestřením dne.

Důraz je však kladen také na osobnostní rozvoj každého žáka. Každý má možnost si postupně osvojovat pravidla slušného chování, získávat nové zkušenosti při řešení situací v novém prostředí (v dopravních prostředcích, v neznámém městě, na výstavách, exkurzích, v divadle…).

Ve škole pak žáci se svými dojmy a zážitky pracují. V hodinách českého jazyka píší reportáž, rozvíjí si slovní zásobu tím, že vypráví zážitky celého dne ostatním spolužákům. V hodinách informačních a komunikačních technologií se žáci učí článek formátovat v textovém dokumentu i zpracovávat fotografie. Některá divadelní představení se přímo nabízejí ke zpětné reakci i v hudební výchově (Divadlo Semafor - Suchý / Šlitr, Někdo to rád horké – muzikál, atd.)

V letošním školním roce probíhá již 3. ročník našich kulturně poznávacích výletů. Pořádající škola nám umožnila rozšířit počet členů. Od září tedy jezdí již 12 žáků z vyšších ročníků (ZŠP II.,ZŠS II., PrŠ). I když žáci zatím neví, která divadelní vystoupení nám budou nabídnuta, jejich zájem se zvyšuje. Chtějí jezdit. Ví, že:

„ Učení při hře je radostné učení. “ (Jan Ámos Komenský)

SHRNUTÍ KMD 2011 -2012

S KLUBEM MLADÉHO DIVÁKA JSME BĚHEM ŠKOLNÍHO ROKU ZHLÉDLI V PRAZE ČTYŘI DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ.

22. PROSINEC – LOUSKÁČEK – NÁRODNÍ DIVADLO

7. ÚNORA – OBCHODNÍK S DEŠTĚM – DIVADLO NA PRÁDLE

12. BŘEZEN – MIKULÁŠOVY PATÁLIE – DIVADLO V CELETNÉ

22. KVĚTEN – NÁJEMNÍCI PANA SWANA – DIVADLO POD PALMOVKOU

Každé vystoupení jsme zatím vždy spojili se zajímavou exkurzí.

V prosinci jsme byli v Anežském klášteře u hrobu Anežky České a Václava I. Prošli jsme vánoční Staroměstské náměstí. Viděli jsme odbíjet Orloj na Staroměstském náměstí..

V únoru byla velká zima, bylo víc než 10°C pod nulou. Na Pražském hradě jsme navštívili Kapli svatého Kříže a v ní výstavu s názvem „Svatovítský poklad“. Také jsme viděli výstavu v Císařské konírně Pražského hradu. jmenovala se „Carský dvůr pod žezlem Romanovců – poklady moskevského Kremlu“. Vydali jsme se přes Karlův most k Werichově vile.

V březnu jsme si prohlédli prostory Strahovské knihovny a pokračovali jsme do Lorety, kde je diamantová monstrance zvaná „Pražské slunce“. Přes Karlův most a Staroměsrské náměstí do divadla.

V krásném letním počasí jsme viděli celou Prahu z Petřínské rozhledny a užili si spoustu legrace v zrcadlovém labyrintu. Také jsme jeli lanovkou z Petřína a prošli si ještě jednou, tentokrát v létě, Karlův most a Kampu.

V příštím roce budeme opět jezdit a moc se těšíme na nové exkurze a další divadelní představení.