Rehabilitace

Na doporučení lékaře je u dětí prováděna 2x týdně masáž problémových partií a nápravný rehabilitační tělocvik včetně nácviku správné chůze, postoje a sedu. Toto cvičení a masáže jsou současně zaměřeny na odstranění nesprávných návyků při dýchání. V průběhu  cvičení jsou zařazovány prvky jógy, relaxační cvičení, cvičení na míčích, míčkování problémových partií a akupresurní masáže plosek nohou.

Všechny tyto aktivity vedou u dětí ke zmírnění potíží  a ke zlepšení jejich psychické a fyzické pohody.