Provozní zaměstnanci

 

Martina Buňková - ekonomka

Jiří Pleier - školník, řidič

Gabriel Nistor - školník, řidič

Jana Johnová - uklízečka

Martina Parpelová - vedoucí školní jídelny

Liběna Lieberová – kuchařka

Bohuslava Jarošová – kuchařka

Jitka Churanová – bezpečnostní pracovnice na internátě

Veronika Vinšová – bezpečnostní pracovnice na internátě

Drahuše Regentíková – bezpečnostní pracovnice na internátě

Jana Lenochová - bezpečnostní pracovnice na internátě

 

Externí zaměstnanci

Ludmila Korčáková - fyzioterapeutka

Jana Šindlerová - osobní asistentka

Bohumila Zuzjaková - osobní asistentka