Provozní zaměstnanci

 

Martina Buňková - ekonomka

Jiří Pleier - školník, řidič

Jaroslav Endál - řidič, provozář

Jana Johnová - uklízečka

Radka Krejzová - uklízečka

Martina Parpelová - vedoucí školní jídelny

Liběna Lieberová – kuchařka

Bohuslava Jarošová – kuchařka

Jitka Churanová – bezpečnostní pracovnice na internátě

Veronika Vinšová – bezpečnostní pracovnice na internátě

Drahuše Regentíková – bezpečnostní pracovnice na internátě

 

Externí zaměstnanci

 

Monika Khelová - fyzioterapeutka

Marcela Drozda - fyzioterapeutka

Jitka Klápšťová - osobní asistentka

Martina Kvíderová - osobní asistentka

Věra Kalužová - osobní asistentka

Růžena Václavíková - osobní asistentka