Pedagogičtí zaměstnanci

 

Mgr. Hana Vanická – ředitelka školy, koordinátorka EVVO

Mgr. Markéta Uhrová – zástupkyně ředitelky školy pro ZŠS, výchovná poradkyně

Mgr. Renáta Jílková - zástupkyně ředitelky školy pro ZŠ a PrŠ, metodik a koordinátor ICT

Mgr. Zlata Karadzasová - třídní učitelka ZŠS

Bc. Šárka Fialová - třídní učitelka ZŠS, vedoucí správních zaměstnanců, školní metodik prevence pro ZŠS, PrŠ

Mgr. Olga Hanauerová – třídní učitelka ZŠ, koordinátorka ŠVP

Mgr. Jana Měchurová - třídní učitelka ZŠ, školní metodik prevence pro ZŠ

Mgr. Dagmar Jiroušková – třídní učitelka ZŠS, metodik ICT

Mgr. Radmila Sunkovská – třídní učitelka ZŠS

Mgr. Jitka Lacinová – třídní učitelka PrŠ

Bc. Ladislava Dresslerová, DiS - učitelka PrŠ

Libuše Šmausová – vedoucí vychovatelka

Bc. Veronika Kotenová - vychovatelka

Jiřina Mourová - vychovatelka

Stanislava Samotná - vychovatelka

Linda Ryšlavá - další učitelka ve třídě

Roman Bešík – asistent pedagoga

Jana Kadeřábková – asistentka pedagoga

Dagmar Jastrzebská - asistentka pedagoga

Anna Veselá - asistentka pedagoga

Stanislava Polívková - asistentka pedagoga

Radka Krejzová - asistentka pedagoga

Jaroslava Vondráková - asistentka pedagoga

Nikola Olahová - další učitelka ve třídě

Veronika Olahová - Harvalíková - asistentka pedagoga

Jitka Procházková - asistentka pedagoga

Květoslava Pavlíková - asistentka pedagoga

Petra Pacourková - asistentka pedagoga

Lucie Johnová - asistentka pedagoga

Růžena Václavíková - asistentka pedagoga

Jitka Součková - asistentka pedagoga

Radka Seifertová - asistentka pedagoga

Jana Zelinková - asistentka pedagoga

Zdena Kinštová - asistentka pedagoga