Pedagogičtí zaměstnanci

 

Mgr. Hana Vanická – ředitelka školy, koordinátorka EVVO

Mgr. Markéta Uhrová – zástupkyně ředitelky školy pro ZŠ, výchovná poradkyně

Mgr. Renáta Jílková - zástupkyně ředitelky školy pro SŠ, metodik a koordinátor ICT

Bc. Lucie Krausová Kabátová - třídní učitelka RT ZŠS

Bc. Šárka Fialová - třídní učitelka ZŠS, vedoucí správních zaměstnanců, školní metodik prevence pro ZŠS, PrŠ

Ludmila Korčáková - třídní učitelka ZŠS

Mgr. Olga Hanauerová – třídní učitelka ZŠ, koordinátorka ŠVP

Mgr. Jana Měchurová - třídní učitelka ZŠ, školní metodik prevence pro ZŠ

Ing. Veronika Součková – třídní učitelka ZŠS

Veronika Oláhová-Harvalíková - učitelka

Mgr. Radmila Sunkovská – třídní učitelka PrŠ

Mgr. Jitka Lacinová – třídní učitelka PrŠ

Mgr. Jana Červenáučitelka

Ing. Libuše Eisenhammerová - učitelka

Libuše Šmausová - vedoucí vychovatelka

Jana Horáková - vychovatelka

Bc. Jiřina Mourová - vychovatelka

Stanislava Samotná - vychovatelka

Eliška Kinská - vychovatelka

Roman Bešík – asistent pedagoga

Jana Kadeřábková – asistentka pedagoga

Dagmar Jastrzebská - asistentka pedagoga

Anna Veselá - asistentka pedagoga

Stanislava Polívková - asistentka pedagoga

Radka Krejzová - asistentka pedagoga

Jaroslava Vondráková - asistentka pedagoga

Bc. Nikola Oláhová - další učitelka ve třídě

Jitka Procházková - asistentka pedagoga

Květoslava Pavlíková - asistentka pedagoga

Petra Pacourková - asistentka pedagoga

Lucie Johnová - asistentka pedagoga

Růžena Václavíková - asistentka pedagoga

Jitka Součková - asistentka pedagoga

Radka Seifertová - asistentka pedagoga

Jana Zelinková - asistentka pedagoga

Zdeňka Kinštová - asistentka pedagoga

Pavla Černá - asistentka pedagoga

Michaela Bekárková, DiS. další učitelka ve třídě

Svitlana Kizimova - asistentka pedagoga