Školní rok 2021/2022

 
 
Vážení zákonní zástupci, milí žáci,
 
školní rok 2021/2022 zahájíme ve středu 1. 9. 2021 v 8. 00 hod.
 
Školní družina bude otevřena již od 6. 30 hod.
 
Zahájení školního roku ZŠ proběhne v kmenových třídách s třídními učitelkami.
 
Společné zahájení pro žáky SŠ proběhne v budově Žatecká 1 od 8. 00 hod.
 
Pokud budete potřebovat projednat organizační záležitosti s vedením školy,
 
bude k tomu vymezen časový prostor od 10. 00 hod. do 13. 00 hod. v budově Plzeňská 63.
 
 

Žáci ubytovaní v domově mládeže se mohou ubytovat již v úterý 31. 8. 2021 od 17. 00 hod.

 

Žáci přihlášení na internát se budou ubytovávat od 1. 9. 2021.

 

Všichni žáci se první den přítomnosti ve škole nebo školském ubytovacím zařízení budou testovat AG testy (v zaměstnanci určených prostorách). Zákonní zástupci budou v prostorách školy používat respirátory.

 
Děkuji za pochopení.                         Mgr. Hana Vanická, ředitelka školy