Školní rok 2017/2018

Slavnostní zahájení školního roku proběhlo slavnostně v pondělí 4. září 2017 za přítomnosti žáků, zákonných zástupců, pedagogů a provozních zaměstnanců školy. Milými hosty byli pan starosta a místostarosta města Jesenice Ing. Jan Polák a Ing. Roman Valuš. Do nového školního roku všem popřála patronka školy Jitka Hrabalová.