Školní rok 2014/2015

 
 
V začátku letošního školního roku nás navštívil 
pan PhDr. Marcel Chládek, MBA 
- ministr školství, mládeže a tělovýchovy.