Zahájení školního roku

Zahájení nového školního roku proběhlo ve slavnostním rázu. Po prázdninách měly děti rozzářené oči a s úsměvem se vítaly se svými paní učitelkami, asistentkami a dalšími zaměstnanci školy. Ve škole se rozezněly po dvouměsíční pauze veselé dětské hlasy. Vzájemné přání hodně úspěchů a radosti do školního roku 2012/2013 se odehrálo na školním dvoře. Postupně všem popřála paní ředitelka, patronka školy paní Jitka Hrabalová, starosta města Bc. Jan Polák a místostarosta Ing. Roman Valuš. Následoval společný zpěv veselé písně a rozchod do vyzdobených tříd. Pokud bude celý školní rok stejně prosluněný a veselý jako první školní den, můžeme se na další společné dny ve škole jistě těšit.