Organizace školního roku 2011/2012

Zahájení školního roku: čtvrtek 1. září 2011
První pololetí končí: úterý 31. ledna 2012
Druhé pololetí končí: pátek 29. června 2012
Zimní čas: 30. října 2011  
Podzimní prázdniny: středa 26. - čtvrtek 27. října 2011
Dny pracovního klidu: středa 28. září 2011
  pátek 28. října 2011
  čtvrtek 17. listopadu 2011
Ředitelské volno: pátek 18. listopadu 2011
Vánoční prázdniny: pátek 23. prosince 2011 - pondělí 2. ledna 2012
Vyučování začne: úterý 3. ledna 2012
Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 3. února 2012
Jarní prázdniny: 20. - 24. února 2012
Letní čas: 25. března 2011  
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 5. dubna - pátek 6. dubna 2012
Ředitelské volno: pondělí 30. dubna 2012
  pondělí 7. května 2012
Dny pracovního klidu: úterý 1. května 2012
  úterý 8. května 2012
Hlavní prázdniny: 30. června 2012 - 2. září 2012