ZŠ II. BŘEZEN 2017

19.04.2017 18:44

V rámci předmětů Přírodovědy a Přírodopisu jsme na vycházce k Velkému rybníku pozorovali a určovali přírodniny živé i neživé. Větvičky s pupeny jsme vložili do krabičkových lup a udělali výstavku. Další hodinu jsme měli v rámci opakování určit, o jaké větvičky stromů či keřů se jedná.

Bez problémů jsme určili ZLATICI PŘEVISLOU, opadavý keř z čeledi olivovníkovitých, který má žluté čtyřčetné květy, které rozkvétají na jaře před olistěním.

Živý plot před naší školou tvoří stálezelený jehličnatý strom čeledi cypřišovitých ZERAV ZÁPADNÍ.

Pupeny JÍROVCE MAĎALU – kaštanu koňského zůstaly nerozvité.

S pomocí jsme určili větvičku keře ŠEŘÍKU z čeledi olivovníkovitých, který se běžně pěstuje a také zplaňuje.

Fotografovala a zapsala: Mgr. D. Jiroušková

 

Zpět