ZELENÁ STEZKA - ZLATÝ LIST

03.05.2016 16:55

Ve čtvrtek 28. dubna se žáci naší školy zúčastnili přírodovědně – ekologické soutěže, která se konala v Rekreačně naučném areálu Křivoklát. Soutěž probíhala formou soutěžní stezky. Soutěžící museli splnit 8 disciplín – šišky a plody, odpady, divoká zvířata v lidských sídlech, noční obloha, CHKO Křivoklátsko, ptáci hnízdící v dutinách stromů, užitkové rostliny a práce pro přírodu. V průběhu dne byl organizátory akce zajištěn doprovodný program, který si žáci užili po splnění soutěže. Po obědě jsme se prošli lesem do Křivoklátu a na závěr jsme navštívili Informační a vzdělávací středisko LČR Křivoklát. Celá akce byla velmi zdařilá, nepokazilo nám ji ani aprílové počasí.

Mgr. Jitka Lacinová

Zpět