ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA A POHYBOVÁ VÝCHOVA V NAŠÍ TŘÍDĚ

11.03.2014 09:30

V předmětech zdravotní tělesné výchovy a pohybové výchovy žáci získávají kladný vztah k motorickým cvičením a pohybovým aktivitám v rámci svých fyzických možností. Učí se reagovat na jednoduché pokyny, rozvíjí si jemnou i hrubou motoriku a zlepšují koordinaci pohybů a poloh. Koncentrují se na cílené vnímání svého těla, učí se záměrně se uvolnit a relaxovat. Pod dohledem fyzioterapeutky si individuálně osvojují jednoduchá speciální cvičení, snaží se zaujímat správné cvičební polohy a s její pomocí zvládat základní techniku těchto cviků.

Žáci s pomocí dospělých osob cvičí s využitím tradičního i netradičního náčiní (míč, lavička, gymball, overball, obruč, drátěnka, stuha, pom-pom, padák, trampolína, žebřiny a jiné). Velice rádi trénují své pohybové dovednosti na průlezkách na školní Sluneční zahradě i na dalších dětských hřištích v Jesenici. Mezi nejoblíbenější činnosti žáků patří hry v hydromasážní vaně, která je součástí speciálně pedagogické péče a hudebně pohybové činnosti s doprovodem hudby živé či reprodukované. Podívejte se sami, jak nám to jde!

Mgr. Markéta Uhrová

 

 

Zpět