ZÁŘÍ v ZŠS II

20.10.2016 18:45

Ve čtvrtek 1.září 2016 nám otevřeli klíčem naši školu a sešli jsme se všichni spolu. Tentokrát ve složení: Tuan, Marek, Zdeněk, Miroslav a Tomáš.

V měsíci září jsme nezaháleli a co jsme všechno podnikli a stihli? Posuďte sami!

Venku jsme malovali chodníkovými křídami a v rámci projektu EVVO ,,Voda” jsme se snažili ztvárnit křídami na tabuli tuto vzácnou tekutinu. 

Cvičili jsme v přírodě, běhali, aportovali a hráli si s naším čtyřnohým kamarádem Bakem.

Neopomenuli jsme zalévat náš třídní strom ,,buk zlatý”, také dřeviny a keře v okolí školy. Na školním pozemku jsme sbírali meduňku lékařskou, ze které jsme uvařili čaj a pochutnali jsme si na něm.

Dne 15. 9. 2016 jsme navštívili „solnou jeskyni" v Hotelu Jesenice. Po cestě jsme plnili úkoly sportovní a přírodovědné, pozorovali jsme krásy Jesenice, které jsme fotografovali.

20. 9. 2016 jsme se zúčastnili adaptačního turisticko – přírodovědného pobytu na kempu v Jesenici. V rámci etické výchovy jsme si vytvořili třídní erb, hráli kolektivní hry a se skvělou náladou se vraceli zpět do školy.

Již tradičně jsme se dne 27. 9. 2016 zúčastnili Dne s Lesy ČR na Svatém Hubertu. Obešli jsme všechna stanoviště, splnili úspěšně úkoly a odměnou nám byly upomínkové předměty (bublifuk, dřevěná káča, omalovánky, pravítka, dřevěné medaile) a do zlatova opečený buřtík. Největším zážitkem byla střelba ze vzduchovky a Kuba – výr velký.

                                 Zapsala: Mgr.D. Jiroušková

                 Fotografie: D. Jiroušková, L. Perglová


 

Zpět