ZÁŘÍ V NAŠÍ TŘÍDĚ

11.10.2015 17:32

úterý 1. září 2015 jsme se sešli po prázdninách ve žluté třídě. Jsme starší o rok, postoupili jsme do vyššího ročníku a setkali jsme se v tomto složení: Zdenda a Míra …. 7. ročník, Veronika

a Tomáš ……8. ročník, Eliška a Péťa……10. ročník.

To, že jsme se sešli v naší ,, SLUNÍČKOVÉ ŠKOLIČCEˮ, UČILI SE VELICE, ČETLI  A PSALI NA JEDNIČKY A  BYLI JSME PILNÍ JAK VČELIČKY, je skutečně pravda.

 

A co jsme všechno stihli v měsíci září?

·      2. 9. 2015 polodenní vycházka – krásy Jesenice (Velký rybník) – pozorování přírody, správné chování v přírodě,  zdolávání překážek a hry se psem Bakem (vedení psa, běh, aportování)

·      3. 9. 2015 ukázky sokolnictví a přednáška – projekt EVVO DRAVCI

·      čtení – obrázkové domino, řešení úkolů s přírodovědnou tématikou – projekt EVVO Dravci

·      9. 9. 2015- plavání  a hydroterapie Rakovník

 

·      17.9.2015 – EXPEDICE ORÁČOV – plnění úkolů s poznáváním Oráčova, rozhovor se starostou, kamarádské setkání s dětmi z MŠ, relaxační odpoledne v areálu školky – zpěv písní, honičky, sjíždění na skluzavce, prolézání, hry v domečku

·      17. – 18. 9. 2015 – ADAPTAČNÍ POBYT žáků – Autokemp v Jesenici – stavění stanů, příprava ohně – táborák, plnění úkolů s přírodovědnou  tématikou a etickou výchovou, zpěv písní při kytaře

·      v rámci etické výchovy – komunikační hra v kruhu – Mám kamínek

·      25.9.2015 DEN S LESY ČR – Svatý Hubert,

turistika, plnění úkolů na stanovištích

(skládání puzzle, střelba ze vzduchovky, kynologie, včelařství, ptactvo, rostliny), opékání buřtů, zhlédnutí výstavky přírodnin

 

Rozhodněte sami (podle fotografií), jak se nám v naší ,,SLUNÍČKOVÉ ŠKOLIČCEˮ daří.

 

zapsala: tř.uč. Mgr.D.Jiroušková

fotografie: D. Jiroušková,

A. Kinská – asistentka pedagoga

Zpět