Září 2019

30.09.2019 08:32

"Otvíráme klíčem naši školu a už jsme zase všichni spolu!" Tak jsme se vítali v pondělí 2. září 2019 při zahájení nového školního roku 2019/ 2020.

Do naší žluté třídy chodí: Natálka a Standa (4. ročník), Eliška (5. ročník), Filip (6. ročník), Natálka a Adélka (7. ročník).

V rámci adaptačního pobytu s turisticko – přírodovědnou tématikou jsme dopoledne uskutečnili 5. 9. 2019 tradiční výšlap na Drahouš s opékáním buřtů. Při odpoledních činnostech jsme sportovali, malovali a někteří z nás pod vedením pedagogů připravovali večeři – buřguláš, na kterém si všichni pochutnali. V pátek 6. 9. 2019 se uskutečnila exkurze do Čističky odpadních vod v Jesenici. V rámci projektu Putování s vodou jsme plnili úkoly, objevovali tajemství vody a odebírali její vzorky.

Dne 11. 9. 2019 jsme s chutí a nadšením při Výtvarných činnostech kreslili chodníkovými křídami svoje prázdninové zážitky. Jak se nám to povedlo, posuďte sami!

Dne 12. 9. 2019 jsme navštívili malebnou vesničku Podbořánky, kde jsme si prohlédli místní kostel sv. Jakuba, odebrali jsme vzorky vody v rybníčku (v rámci projektu Putování s vodou) a velkým překvapením pro nás byla rodinka nutrií. Součástí celoškolního výletu byla návštěva golfového areálu v Podbořánkách, kde jsme se vyzkoušeli, jaké je to být golfistou.

Dne 13. 9. 2019 jsme v rámci předmětu Pracovní činnosti šli sbírat přírodniny – šišky z borovic černých. Podařilo se nám nasbírat celý košík!

Dne 20. 9. 2019 jsme si v rámci celoškolního projektu EVVO "Zahradníkem po celý rok"prakticky vyzkoušeli, jak pěstovat pokojové rostliny hydroponií.

Dne 24. 9. 2019 jsme se již tradičně zúčastnili akce na Hubertě – Den s Lesy ČR, kde jsme plnili úkoly s přírodovědnou tématikou, pozorovali krásy podzimní přírody a opékali špekáčky. Za splněné úkoly jsme získali odměny (káča, propiska, bločky, pravítka, přívěsky na klíče, omalovánky).

26. 9. 2019 jsme si zpříjemnili dopolední výuku návštěvou výstavy ve Vlastivědném muzeum v Jesenici. Ve velkém sále jsme zhlédli obrazy Miroslava Mottla a Karla Příhody, fotografie Fotoklubu Jesenice. Do konce října můžete zhlédnout expozici, která se týká technického materiálu dřeva, nástrojů a nářadí. Neváhejte a zajděte také! Nám se to moc líbilo!

                                                                                                                                                                                       Zapsala: Mgr. D. Jiroušková

                                                                                                                                                                        Fotografie: D. Jiroušková, V. Oláhová

Fotografie naleznete zde: zmap.rajce.idnes.cz/Zari_2019_ZSS_II/

 

 

 

 

 

 

Zpět