Září 2018

30.09.2018 13:02

Zazvonil zvonec a ……není konec, ale začátek dalšího školního roku.

V září se v naší krásně vyzdobené třídě sešel kolektiv v novém složení.

Z naší třídy odešli do ZŠII Saša a Denis a přišli dva noví žáci – prvňáček Daniel a Pavlínka, která chodí do 4. ročníku.

Všichni jsme si popřáli mnoho zdaru a úspěchů v novém školním roce.

Hned v tomto měsíci nás čekaly dvě velmi příjemné akce, kterých jsme se zúčastnili s velkou chutí, moc se nám líbily a opravdu jsme si je užili:

Adaptační přírodovědně turistický pobyt 2018

Den s Lesy ČR 2018

Nezůstalo ale jenom u zábavy, také jsme se již učili a zopakovali jsme si věci, které jsme někteří během prázdnin trochu zapomněli.

Zpět