Zahájení školního roku 2023/2024

17.10.2023 07:38

4. 9. 2023 se po dvou měsících opět vrátili žáci zpět do lavic a my v naší třídě přivítali dva nové spolužáky Dominika a Honzíka, kteří k nám postoupili z nižšího ročníku. Na všechny čekalo několik dárků, například barevné gelové fixy, tužky, propisky, omalovánky, ale také několik sladkostí, a především krásně vyzdobená třída. První školní týden probíhaly adaptační aktivity a my se tak mohli postupně seznamovat a poznávat. A to nejen v naší třídě, ale i s ostatními, jelikož do naší školy začali chodit noví žáci.

Ve středu 6. 9. jsme strávili za slunečného počasí příjemné dopoledne na školním pozemku, kde jsme si zpočátku vyprávěli, jaké jsme prožili prázdniny a na závěr si na grilovišti opekli buřty. Na oběd jsme se vrátili do školy a poté všichni odjeli do svých domovů.

Ve čtvrtek 7. 9. jsme měli naplánovaný adaptační den. Krátce po osmé hodině jsme se celá třída vydala do místního kempu. Cestou jsme sbírali ploché větší kamínky a po příchodu na kemp jsme si plnili první z aktivit, kterou bylo malování na tyto kamínky. Každý si namaloval 2 nebo 3, a ty jsme pak na zpáteční cestě ukládali na viditelná místa, označili jsme je směrovacím číslem a doufáme, že je někdo najde a přesune na jiné místo. Putovní kamínky zajisté budeme malovat ještě někdy, protože se nám všem tato zábava líbila. Po svačině jsme plnili sportovní aktivity, mezi které patřil slalom, hod na cíl, skákání panáka a poté jsme se na oběd vrátili do školy. Odpolední vyučování jsme malovali zážitky z dopoledne a udělali si i relaxační chvilku.

V pátek 8. 9. jsme pokračovali adaptačními aktivitami a tentokrát jsme dopoledne strávili na pláži Velkého rybníka. Cestou tam jsme sbírali přírodniny a z nich pak každý pomocí lepidla vytvořil autoportrét. Po svačině jsme využili čas ke sportování a hrám, například skok do dálky, florbal, hod kroužkem na cíl. Počasí nám oba dny přálo a my si užili nejen to, ale i spoustu legrace.

                                                                                                                                                                                                           Ludmila Korčáková

Fotografie naleznete zde: www.rajce.idnes.cz/zmap/album/zss-iii-zahajeni-skolniho-roku-2023-2024

Zpět