ZÁBAVNÉ DOPOLEDNE S DOPRAVNÍ TÉMATIKOU

15.11.2013 20:15

Ve čtvrtek 7. 11. 2013 pořádala školní družina pro všechny žáky školy zábavné dopoledne s dopravní tématikou. Akce se pořádala ve spolupráci s tiskovou mluvčí policejního oddělení v Berouně (dočasně zastupující v Rakovníku) p. Uriánkovou, která si připravila celou organizaci akce. Ve spolupráci s dvěma dalšími kolegy policisty si připravili čtyři stanoviště, kde se žáci zábavnou formou a hlavně praktickou činností mohli dozvědět spoustu zajímavých a důležitých informací z oblasti dopravní výchovy a také práce policistů.

Žáci si vyzkoušeli dodržování pravidel bezpečnosti při jízdě na koloběžkách na improvizovaném dopravním hřišti, procvičili si znalost dopravních značek a řešení různých dopravních situací. S p. Divišem z městského policejního oddělení v Jesenici si prohlédli policejní auto, kdo měl zájem, mohl si vyzkoušet i pouta nebo ochrannou vestu. Nejvíce se všem žákům líbily „opilecké brýle“, kdy si při jejich nasazení mohli vyzkoušet, jak se cítí a jaké mají zostřené vidění účastníci silničního provozu po požití alkoholu. Žáci po nasazení brýlí měli trefit míč do branky, což nebylo vůbec jednoduché. Tuto disciplínu si nenechali ujít i někteří dospělí.  Všichni žáci si odnesli drobné dárečky a do školy nám policisté věnovali spoustu výukového materiálu pro využití při zařazení dopravní výchovy ve vyučování nebo ve volnočasových aktivitách.

                                    Libuše Šmausová – vedoucí vychovatelka ŠD a internátu

Zpět