Výtvarná soutěž na téma: "Zvířátka pana Krbce"

27.02.2018 07:42

V letošním školním roce je hlavním tématem EVVO „Hrad Kulíkov a zvířátka pana Krbce“. K tomuto námětu jsme ve školní družině a na internátě přizpůsobili i letošní výtvarnou soutěž. Uskutečnila se v rámci výtvarného ateliéru v úterý 27. února. Žáci měli možnost vybrat si pro svoji práci z několika výtvarných technik, většina si však vybrala kolorovanou kresbu. Výtvarné práce pak byly vystaveny několik dní na nástěnce ve školní družině, kde mohl každý zaměstnanec školy ohodnotit pět obrázků, které se jim zdály nejzdařilejší. Vyhodnocení prací proběhlo o dva týdny později v úterý 13. března.  Obrázky se všem moc povedly, což můžete posoudit na přiložených fotografiích. Všichni žáci si odnesli odměnu – omalovánky, pastelky a drobné sladkosti.

                                                                   

                                                                                                                                                                     Libuše Šmausová

Fotografie naleznete zde: zmap.rajce.idnes.cz/Vytvarna_soutez_na_tema_Zviratka_pana_Krbce_-_SD_-_27._2._2018/

Zpět