VYNÁŠENÍ MORENY A PŘINÁŠENÍ LÉTÉČKA

06.04.2013 17:21

V naší školní družině se snažíme dětem přibližovat lidové tradice a obnovovat zvyky našich předků. K páté neděli postní - „ Smrtné“ se váže starý zvyk - „vynášení Moreny“. My jsme tento zvyk uskutečnili ve středu 13. 3. 2013. K vytvoření Moreny jsme použili seno, ustrojili ji do bílého a okrášlili náhrdelníkem z vyfouklých vajec. Za pomocí říkadla „Zimo, zimo, táhni pryč nebo na tě vezmu bič, Byla zima mezi námi a teď už je za horami, hu, hu, hu, jaro už je tu!“ jsme odnesli Morenu k potoku a tam ji s radostným pokřikem
a zamáváním poslali na její dlouhou plavbu.

Se šestou nedělí postní - „Květnou“ souvisí další zvyk a to přinášení „létéčka“, které symbolizuje příchod jara. My jsme si pro jaro došli ve středu 20. 3., ozdobili jsme větvičku vyrobenými kytičkami a stuhami a přinesli ji k nám do školy. Teď už nám jen zbývá čekat na to pravé jaro, protože letos se „paní Zima“ nechce své vlády jen tak lehce vzdát.

 

                                                Libuše Šmausová, vedoucí vychovatelka                

 

         

Zpět