Výlet na zříceninu hradu Petršpurk

14.02.2018 10:46

S ohledem na letošní celoškolní téma „Zvířátka pana Krbce a hrad Kulíkov“ jsme přemýšleli, který hrad nebo zříceninu bychom mohli se žáky školní družiny a internátu navštívit. Padlo několik návrhů, ale vzhledem k dopravnímu spojení vyhrála zřícenina hradu Petršpurk, která se nachází v nedaleké obci Petrohrad. Výlet na zříceninu se uskutečnil ve středu 14. února v odpoledních hodinách. Naše cesta vedla vlakem do Blatna, kde jsme přestoupili na autobus a pokračovali dále do Petrohradu. Od autobusové zastávky jsme se vydali pěšky asi 500 metrů pěknou stromovou alejí k hradu. Výstup k samotné zřícenině byl trochu náročnější, čekalo nás pěkné stoupání, ale všichni tuto cestu zvládli velice dobře. Nahoře na zřícenině nás zato čekal pěkný výhled do okolí. P. vychovatelka Lebedová nás všechny seznámila s historií hradu. Po prohlídce jsme se stejnou cestou vrátili zpět na autobusovou zastávku. Tentokrát nám cesta pěkně ubíhala, protože byla z kopce. Před příjezdem autobusu jsme se ještě všichni posílili na zpáteční cestu svačinou. Zpáteční cesta byla trochu kratší, protože jsme cestovali už pouze autobusem rovnou do Jesenice. Výlet se vydařil i počasí nám přálo, po celé odpoledne svítilo krásně sluníčko.

                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                     Libuše Šmausová

Fotografie naleznete zde: zmap.rajce.idnes.cz/Vylet_na_zriceninu_hradu_Petrspurk_-_SD_-_14._2._2018/

Zpět