VÝLET DO ZBEČNA - HAMOUSŮV STATEK

26.06.2014 19:25

Ve středu 18. června 2014 jsme se se žáky ze školní družiny a internátu vypravili na výlet do Zbečna na prohlídku Hamousova statku. Tato usedlost je dokladem vzácně dochované lidové architektury s roubeným obytným domem, zděnými chlévy, stájemi se sýpkou, stodolou a dalšími hospodářskými stavbami. Expozice nabízí ukázky dobového bydlení, hospodaření, řemesel. O sobotách bývá součástí prohlídky také pečení chleba tradičním způsobem.

Do Zbečna jsme cestovali vlakem s přestupem v Rakovníku. Při čekání na další vlak  jsme si na nádraží snědli oběd z naší školní jídelny a mezi tím nás p. vychovatelka I. Lebedová seznámila s historií i současností města Zbečna a jeho okolím. Velkým zážitkem pro naše žáky bylo projetí pěti tunely na trati Rakovník – Zbečno. Hamousův statek se nachází přibližně 500 m od nádraží, cestou jsme přešli Masarykův most přes řeku Berounku v délce 150 m. Před statkem již čekal  pan průvodce ustrojený v obleku pekaře, který nás nejprve seznámil s jeho historií a  poté nás pozval na prohlídku všech prostor. Po celou dobu naší návštěvy velice ochotně odpovídal na naše dotazy. Dalším velkým zážitkem pro naše žáky bylo použití „suché latriny“, kterou většina žáků neznala. Na závěr prohlídky jsme se všichni společně i s panem průvodcem vyfotili a dostali jsme pozvání na sobotní pečení chleba a koláčů. Při zpáteční cestě na nádraží se většina z nás osvěžila zmrzlinou, kterou jsme zakoupili v místním obchodě. Počasí se vydařilo, výlet byl pro všechny pěkným zážitkem.

Libuše Šmausová

 

                       

                                                                          

Zpět