Vycházka z předmětu přírodověda a přírodopis

09.09.2019 08:26

Dne 9. září 2019 jsme v rámci předmětů Přírodovědy a Přírodopisu uskutečnili vycházku. Cílem vycházky bylo pozorování krás podzimní přírody, pojmenování přírodních dějů a určování přírodnin.

Prvním úkolem bylo pojmenování stromu v areálu školy. Téměř všichni odpověděli správně – jírovec maďal a jeho plody kaštany. Dozvěděli jsme se,

že stáří stromů určujeme podle počtu letokruhů směrem od středu kmene (průřez). Za každý rok života stromu přibude 1 letokruh.

Při vycházce jsme pojmenovávali další přírodniny: okrasnou růži, keř šípkové růže se šípky, lípu malolistou a břízu bělokorou.

Našim posledním úkolem bylo do zvětšovacích kelímků – lup – nasbírat jednu živou přírodninu. V této vyučovací hodině jsme byli všichni úspěšní a práce

se nám vydařila na výbornou!

                                                                                                                                                                Zapsala a fotografovala: Mgr. D. Jiroušková

Fotografie naleznete zde: zmap.rajce.idnes.cz/Vychazka_z_predmetu_prirodoveda_a_prirodopis_ZS_II_-_9._9._2019/

 

Zpět