VYCHÁZKA NA SKALKY

27.04.2016 13:27

Téměř každou středu odpoledne připravujeme pro naše internátní žáky vycházku s plněním různých úkolů.

Rozdělili jsme se na tři skupiny a postupně vyrazili do přírody.

 Druhá skupina –„Jeseničtí skřítkové“ - pro ostatní připravila trasu s úkoly, které zároveň plnila.

 První skupina – žáci se svými asistenty – prošla kratší část trasy s úkoly, kde na konci hledali poklad.

Třetí skupina vyrazila ze školy jako poslední. Měla za úkol dojít po vyznačené trase do cíle – na „Skalky“ a přitom plnit někdy i nelehké úkoly s přírodovědnou a sportovní tématikou.

 V cíli pak na obě skupiny čekala odměna, poklad „Jesenických skřítků“.

Irena Lebedová, vych.

 

Zpět