VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V JESENICI

12.06.2014 19:18

Žáci základní školy praktické (2. stupeň) a žáci praktické školy se dne 9. června 2014 zúčastnili přednášky ve Vlastivědném muzeu v Jesenici. Přednáška s názvem „Archív – křižovatka mezi minulostí a přítomností“se konala k příležitosti Mezinárodního dne archívů. Paní ředitelka rakovnického okresního archívu Mgr. Renata Mayerová velice poutavým způsobem seznámila žáky s funkcí a organizací archívu. Svou přednášku spojila i s vybranými ukázkami nejstarších listin městečka Jesenice.

Bc. Jitka Lacinová

Zpět