VÁNOČNÍ POSEZENÍ PRO RODIČE 2016

18.12.2016 10:07

 V naší škole se už pomalu vše stává tradicí. Nejinak je tomu i s vánočním posezením pro rodiče, které se v pátek 16. prosince 2016 uskutečnilo již po páté. Těšili se na něj všichni žáci školy. Každá třída si připravila krátké vystoupení.

Přípravy probíhaly už od rána. Hlavně aby se na nic nezapomnělo. Po obědě se sešli všichni žáci ve školní družině, odkud už se každá třída se svojí třídní učitelkou přemístila do restaurace u Vita.  A tady to všechno od 14. hodin začalo. Občerstvení jako obvykle zajišťovali naši středoškoláci.

Besídku zahájila milým slovem paní ředitelka Mgr. Hana Vanická, přivítala všechny přítomné, zejména patronku školy paní Jitku Hrabalovou, popřála všem žákům a pedagogům vydařená vystoupení a přítomným v sále krásné adventní odpoledne.

Poté zazpívali žáci školního pěveckého sboru Sluníčko své připravené pásmo vánočních písní a koled. Pak vystoupili žáci ze třídy paní učitelky Šárky Fialové s hudebně pohybovým pásmem „Sněhuláček panáček“.

„Sněhulák“ byl také hlavním tématem vystoupení žáků rehabilitační třídy. Ti proměnili v sněhuláka svoji třídní učitelku Markétu Uhrovou.

 Následovalo vystoupení školní družiny pod vedením hlavní vychovatelky Líby Šmausové. Školní družina si připravila vystoupení s názvem „Večerníček“, které bylo plné pohádkových postav, protože jak všichni víme, ke kouzlu vánoc patří i pohádky.

Poté vystoupila třída paní učitelky Dagmar Jirouškové s vánoční básničkou a písničkou a na závěr přidali ještě krátký taneček.

V programu si místo našel i zájmový ateliér Zumba s krátkým tanečním vystoupením.

Následovalo pásmo zimních a vánočních básní a písní v podání žáků třídy paní učitelky Olgy Hanauerové, kteří se sami doprovázeli na hudební nástroje.

Také žáci ze třídy paní učitelky Radky Sunkovské měli nachystané krátké pásmo vánočních básní, které přednášeli zpaměti a doprovázeli se připravenými obrázky a rekvizitami. 

Poté žáci ze třídy spolu s paní učitelkou Renatou Jílkovou přednesli společně báseň „Štědrý večer nastal“.  

Praktická školy pod vedením paní učitelky Jitky Lacinové si nachystala i netradiční taneční vystoupení, které bylo posledním vystoupením žáků.

Na samém konci besídky zaměstnanci školy zazpívali všem přítomným vánoční písně a paní ředitelka Mgr. Hana Vanická poděkovala všem účinkujícím za pěkná vystoupení a popřála všem v sále krásné Vánoce, pevné zdraví, hodně štěstí v novém roce 2016. 

Mgr. Jana Měchurová


 

Zpět