Vánoční floristická soutěž 2021

16.12.2021 11:52

V adventním čase je třeba trochu zpomalit, užít si pohodu, klid a naladit se na tu správnou vánoční atmosféru. I v této složité době, kdy se neustále musí dodržovat protiepidemická opatření, jsme se přesto rozhodli uspořádat Vánoční floristickou soutěž pro žáky Základní školy a mateřské školy v Jesenici a pro naše žáky Střední školy a Základní školy v Jesenici. Soutěž neproběhla v takové míře jako obvykle, spíše jsme tuto akci pojali v komornějším duchu. Místo kulturního centra, které město Jesenice každoročně poskytovalo na  tuto soutěž, jsme zvolili Domov mládeže Střední školy a Základní školy Jesenice.

V úterý 14. 12. měli možnost se zúčastnit floristické soutěže žáci 8. a 9. ročníku ze základní školy. Každý ročník soutěžil samostatně. Tvoření započal 8. ročník základní školy, jehož žáci si změřili síly ve výrobě vánočního aranžmá (malý svícen). Před samotným vyráběním byl žákům představen vyučující odborného výcviku oboru zahradník - florista pan Václav Nachtigal a také vedoucí odborného výcviku paní Martina Trešlová. Pan Nachtigal žákům ukázal samotnou výrobu aranžmá, předvedl a doporučil několik možností zdobení výrobku, a poté už se mohli žáci pustit do práce. Při samotném vyrábění panovala příjemná a klidná nálada. Po výrobě žáci mohli ochutnat cukroví od našich cukrářů z cukrářské výroby, a mezitím co se ochutnávalo a odpočívalo po práci, se porota ve složení paní ředitelky, zástupkyně ředitelky, vyučujícího odborného výcviku, vedoucí odborného výcviku a paní zástupkyně ze Základní školy a Mateřské školy Jesenice, ujala bodování všech aranžmá. Porota odborně prohlížela, hodnotila všechny výrobky, udělovala jednotlivé body za provedení, zdobení a celkový vzhled samotného aranžmá. Poté přišlo vyhlášení výsledků. Vyhlašovala se první tři místa. Výherci byli odměněni sladkou odměnou a diplomem, ostatní účastníci dostali pochvalný list. V podobném duchu probíhalo aranžování v 9. ročníku. Tato třída však tvořila jiný výrobek, a to byl vánoční stromeček s připravenou konstrukcí v květináči, na kterou postupně kladli žáci chvojí pomocí vazačského drátku, ze kterého vznikl samotný stromeček. I tady byli žáci velmi aktivní. Soutěž probíhala v dobré náladě a v poklidu. Vyhlášena byla opět tři místa.

Ve středu 15. 12. se zúčastnili soutěže žáci Střední školy a Základní školy Jesenice. Postupně se celé dopoledne prostřídali žáci praktické školy, obou tříd základních škol a poté také třech tříd speciálních. Praktická škola a třídy základní školy soutěžily se stejným výrobkem jako osmá třída z běžné základní školy předešlý den – aranžmá malého svícnu. Vítězové praktické a základní školy byli vyhlášeni prvními třemi místy. Třídy školy speciální jsme ponechali bez určování pořadí. Těmto žákům je nutné pomoci, proto jim byl zvolen jednoduchý výrobek, který nebyl složitý ani na výrobu, ani na čas. Děti s učitelkami a asistentkami pedagoga zdobily větvičku chvojí. Oba dny se velmi vydařily. Vyrobená aranžmá se povedla a děti si je odnesly všechna domů. 

Příští rok nám snad situace dovolí, abychom mohli uspořádat opět vánoční floristickou soutěž v Kulturním centru v Jesenici, pozvat další školská zařízení a také občany z řad veřejnosti, jak tomu bývalo v předešlých letech.

                                                                                                                                                                                            Mgr. Renáta Jílková, ZŘŠ

Fotografie naleznete zde: zmap.rajce.idnes.cz/Vanocni_floristicka_soutez_2021/

 

Zpět