VÁNOČNÍ BESÍDKA PRO BABIČKY 2016

15.12.2016 19:33

 I v letošním čase předvánočním jsme pozvali babičky z Domu s pečovatelskou službou z Jesenice k nám do školní družiny na vánoční besídku. Konala se ve středu 14. prosince. Všichni jsme se na babičky moc těšili a několik dní předem nacvičovali vystoupení. Děvčata jako vždy zatančila jednoduchý taneček, tentokrát na píseň „Sníh, padá sníh“. Poté vystoupili i naši nejmenší a imobilní žáci se svými asistentkami, kteří pohybově vyjádřili píseň „Dva mrazíci“. Následovala zimní pohádka „O stromečku“ a na závěr žáci přednesli několik vánočních básní a zazpívali několik vánočních písní a koled. Na závěr našeho vystoupení si babičky s námi zazpívaly tři nejznámější koledy. Pro babičky jsme jako vždy připravili všichni společně pohoštění, žáci s p. vychovatelkami napekli slané i sladké pečivo.  Vyrobili i dárky, které babičkám rozdali. Stalo se již tradicí, že po vystoupení připravíme tvořivou dílnu, kde se mohou i babičky zapojit a vyrobit si pěknou vánoční dekoraci. Tentokrát vyráběly dekoraci z přírodnin a sušeného ovoce. Babičky žákům poděkovaly za vystoupení a za pozvání a obdarovaly je sladkostmi a dětským šampaňským. Donesly také pro nás velké překvapení – nástěnný kalendář na rok 2017, který samy nafotily. Rozloučili jsme se s přáním všeho dobrého do nového roku.

Po skončení besídky pro babičky k nám přišel do družiny Ježíšek a přinesl všem krásné dárečky. Před rozbalováním dárků jsme vyzkoušeli několik vánočních zvyků – pouštění lodiček, házení střevícem, … Teď nás ještě čeká vystoupení na vánoční besídce pro rodiče a pak Štědrý den doma.

                                                                                     Zapsala Libuše Šmausová

Zpět