Vánoční aranžování s ISŠ Jesenice 2018

11.12.2018 13:55

V úterý 11. 12. 2018 pořádala ISŠ Jesenice v kulturním centru 4. ročník floristické soutěže,,Vánoční aranžování ”. Naše škola se zúčastňuje této akce již pravidelně, reprezentovala ji 2 družstva žáci ze ZŠ II. a PrŠ. Všechny přítomné hosty, porotu i soutěžící přivítala ředitelka ISŠ Jesenice Mgr. Eva Tomková. Paní ředitelka stručně seznámila soutěžící s pravidly, vysvětlila jednotlivé soutěžní úkoly a popřála všem hodně štěstí při samotné realizaci a vyrábění. Zástupci jednotlivých škol – žáci – si vylosovali čísla, pod kterými soutěžili. Praktické úkoly – aranžování – probíhalo u stolů s nezbytným vybavením a pomůckami – zahradnické nůžky, štípací nůžky na kov, tavné pistole, přírodniny (větve jehličnatých a listnatých stromů, šišky, mech) a vánoční přízdoby – mašle, papírové růžičky, hvězdy z drátku, vánoční ozdoby a svíčky.

Soutěžící plnili 3 úkoly:

  1. Vánoční dekorace vázaná – stromeček

  2. Vánoční stolní dekorace – svícen

  3. Přízdoba ubrousku

Nejnáročnější na zručnost a dovednost v aranžování byl úkol

č. 1, kterému byla vyměřena časová dotace 60 minut. Po krátké pauze následovalo plnění úkolu č. 2 a ve finiši byl plněn úkol č. 3 s časovou dotací 30 minut.

V sále KC Jesenice vládla příjemná tvůrčí atmosféra, všechna vánoční aranžmá byla okouzlující a každý výrobek byl originální. Hodnotící porota měla velmi složitý úkol vybrat z jednotlivců a družstev vždy 3 nejúspěšnější. Vždyť každý výrobek byl ,,originální a okouzlující“!

Zástupci naší školy předčili naše očekávání a umístili se na předních příčkách. V jednotlivcích 1. místo obsadil Kevin Puška

a 3. místo získal Matěj Romportl. V družstvech jsme obsadili 1. a 2. místo.

Nelze opomenout tvůrčí nasazení všech soutěžících. Byli ohodnoceni nejenom přední příčky od 1. – do 3. místa (jednotlivci a družstva), ale

i všichni zúčastnění, kteří dostali účastnický list a drobné odměny. Ti, kteří se umístili na předních místech, získali krásné balíčky s věcnými cenami.

O všechny soutěžící, hosty a přítomné bylo výborně postaráno. Bylo dbáno na pitný režim a na stolech se vyjímaly mísy s vánočním cukrovím a obložené chlebíčky.

Touto cestou chceme poděkovat ISŠ za krásné, pohodové a tvůrčí setkání v předvánočním čase. Těšíme se na další ročník a organizátorům přejeme spoustu sil a inspirace do dalších ročníků.

                                                                                                                                                                                    Mgr. Dagmar Jiroušková

                                                                                                                                                     Fotografie: Mgr. Dagmar Jiroušková, Mgr. Jitka Lacinová

Fotografie naleznete zde: zmap.rajce.idnes.cz/Vanocni_aranzovani_s_ISS_Jesenice_-_11._12._2018/

Zpět