VÁNOČNÍ ARANŽOVÁNÍ 2016

15.12.2016 07:03

Této soutěže jsme se s žáky zúčastnili již v minulém roce.  Letos 8.prosince ISŠ Jesenice rozdělila soutěž 

na běžné základní školy a školy praktické a speciální. Do soutěže se zapojily tři školy – naše škola, praktická škola z Podbořan a karlovarská praktická škola. Celkem se o nejhezčí vánoční dekoraci v podobě malého svícnu a ozdobené podkovy utkalo 21 žáků.

Z naší školy soutěžilo celkem sedm žáků. Ze základní školy praktické 5 žáků a 2 žáci z praktické školy.

Nejprve se všichni přítomní podívali na návod s praktickou ukázkou jednotlivých výrobků. Poté byl určený čas k tomu, aby žáci výrobky provedli. K dispozici měli spoustu přízdob, mašlí, samozřejmě také nářadí, tavicí pistole apod.

Dopoledne všem rychle utíkalo, všichni byli zabraní do své práce a snažili se tak o svůj nejlepší výkon.

Po vyrábění jsme si po sobě svá pracovní místa uklidili a netrpělivě čekali na vyhlášení výsledků.

Soutěžení bylo rozdělené na dvě kategorie – jednotlivci a družstva. Je pro nás potěšením,

že 1. místo v kategorii jednotlivců získala naše žákyně z praktické školy – Marie Benešová. V kategorii družstev získali 3. místo chlapci ze základní školy praktické – Rudolf Šlechta, Daniel Kováč a Roman Döme.

Všem patří velká pochvala a gratulace! Pochvala patří samozřejmě i těm, kteří se spolu 

s výše zmíněnými, zúčastnili této akce.

                                   Mgr. Renáta Jílková, Mgr. Jitka Lacinová 

Zpět