VAJÍČKOVÝ DEN V MUZEU

21.03.2016 14:50

Velikonoce jsou tradičním svátkem jara. Lidové zvyklosti spojené s Velikonocemi se místně liší. Nejenom beránek, kříž, velikonoční svíce, ale i vajíčko je symbolem nového života. V souvislosti s lidovou tradicí je zvykem vejce malovat, a to se udržuje do dnešní doby. Malování kraslic se stalo i dnes oblíbenou činností řady lidí.

Dne 17. 3. 2016 jsme se zúčastnili Vajíčkového dne ve Vlastivědném muzeu Jesenice. Oči nám přecházely ze zdobených kraslic a nevěděli jsme, kam se dřív podívat. A právě ukázkově nazdobené kraslice jsme mohli spatřit na vlastní oči. To byla nádhera!

Existuje mnoho technik – drátování, gravírování (vyškrabování), dírkovaná vejce, mramorovaná vejce, malování štětcem, polepování různými materiály – odstřiky slámy, travní dužinou, textilem, barevnými papírky, mašličkami či jemnými stáčenými drátky.

Navíc zde byly tvořivé dílničky, ve kterých jsme si mohli vyzkoušet některé z technik zdobení. Vyzkoušeli jsme si voskovou batiku – nanášení vosku špendlíkovou hlavičkou zapíchnutou do násady.

Zhlédli jsme drátování, dírkování, polepování vajíček ubrouskovou technikou, zdobení vajíček rozehřátou voskovkou.

Nezůstalo jenom u zdobení kraslic, ale vyzkoušeli jsme si i zdobení perníčků či práci s modelovací hmotou – marcipánem.

 

I když už Vajíčkový den nestihnete, neváhejte a navštivte alespoň Velikonoční výstavu. Na fotografiích uvidíte, jak vše probíhalo.

 

                                     zapsala a fotografovala: Mgr. D. Jiroušková

Zpět