ÚNOR V NAŠÍ TŘÍDĚ

16.02.2016 07:20

V řečové výchově jsme si hráli s kartičkami, pojmenovávali obrázky, vytvářeli a počítali skupiny stejných obrázků a tvořili věty na dané obrázky. V předmětu čtení jsme četli slova, procvičovali analýzu a syntézu slov, tvořili dvojice obrázek – slovo. V rámci  rozvíjení čtenářské gramotnosti (projekt Čtenářské dílny) jsme pracovali s knihou Nauč mě mluvit (str. 30 – 32), věnovali jsme se tématu oblečení. Procvičili jsme si orientaci na stránce, pojmy vpravo nahoře, vlevo dole, uprostřed; vyhledávali jsme na stránce v knize dané obrázky a daná slova. Při plnění pracovního listu jsme si upevňovali syntézu slov.

V rámci předmětu psaní jsme plnili grafomotorické cvičení – rukavice (vlnovka, šikmá čára na obě strany, kruh), opisovali jsme slovní spojení psacímm písmem, opisovali jsme slova hůlkovým písmem (oblečení), nacvičovali hůlkové písmeno G a opisovali věty s písmenem G.

V předmětu pracovní výchova jsme pojmenovávali některé druhy ovoce, jednoduché kuchyňské nástroje. Zopakovali jsme si umývání, loupání, krájení ovoce a základy stolování. Velkým překvapením byl mixér Nutribullet, ve kterém paní učitelka připravila ovocné nápoje (smoothies). Ochutnali jsme dva druhy a byla to neskutečná dobrota! Neváhejte a zkuste to také. 

HYDROTERAPIE

Nejenom zdravá strava a výživa, ale také pohyb, to je důležité pro lidský organismus. Desátého února jsme opět vyjeli služebním autem do ZŠ a MŠ Rakovníka, kde jsme celé dopoledne strávili v bazénu s posuvným dnem. Po nástupu a rozcvičce jsme si hráli ve vodě, lovili pěnová zvířátka, hráli si na vodní koníky, vozili se a přepravovali na pěnovém mostě, nechali se masírovat vodou z chrliče a ti zdatnější trénovali splývání či potápění pod vodou. Součástí byla relaxace v hydromasážní vaně.

                                       fotografie, zapsala: Mgr.D.Jiroušková

 

 

Zpět