Únor, březen 2023

21.03.2023 13:56

ÚNOR 

Únor bílý, pole sílí,

říká staré přísloví.

Sníh však není, slunce pálí,

kde je bílo? Kdo to ví?

V horách máme sněhu dost

na lyže, i na sáňky.

Je ho dost nám pro radost,

ženou se k nám sněhánky!

Protože se nám tato básnička líbila, četli jsme si jí s paní učitelkou v hodinách Řečové výchovy. Jinak jsme se pilně učili a odpočinuli jsme si v době jarních prázdnin, během kterých jsme nabrali síly na další činnosti, na další vstřebávání nových informací a poznatků. Únor nám utekl jako voda a než jsme se nadáli, je tu

Březen

Slunce volá na sněženku,

podívej se, jak je venku!

Slunce volá do oken,

děti, haló, pojďte ven!

Na tento měsíc už jsme se všichni moc těšili, je to posel jara, ale také nás čekaly velmi pěkné zážitky:

Ihned z počátku měsíce jsme navštívili po domluvě s paní mistrovou Bc.P. Šterclovou cukrářskou výrobu na střední škole, kde jsme pod jejím vedením tvořili prasátka z marcipánu. Tato práce se nám všem moc a moc líbila, a dokonce někteří z nás už by chtěli navštěvovat tento učební obor. Vyrobená prasátka jsme si mohli odnést domů a sníst, což byla pro nás velká sladká odměna. Ve škole nás čekala ještě jedna odměna. Jelikož jsme byli v cukrárně v rámci pracovní výchovy a práce se nám zdařila, paní učitelka nám napsala do žákovských knížek všem velkou jedničku. V dalším týdnu 7.března jsme se zúčastnili celoškolního projektu „Den pro zdraví“. Ráno jsme navštívili KD v Jesenici, kde na nás čekaly různé úkoly – skládali jsme potravinovou pyramidu, měřili jsme si tlak, nafukovali balonky, třídili kartičky. Tyto činnosti si pro nás připravily paní učitelky a žákyně střední školy. Po návratu do školy jsme se vážili, měřili, povídali jsme si o zdravé výživě, sestavovali jídelníček a zhlédli prezentaci o zdravé výživě. V tělocvičně jsme si ověřili, jak jsme zdatní ve dřepech, klicích a ve sklapovačkách. Zjistili jsme, že máme ještě nějaké rezervy a že musíme více sportovat. Přesto se nám činnosti velmi líbily a tento den byl zakončen v družině školy, kde jsme všichni obdrželi diplom a odměnu. Tímto dnem ale povídání o zdraví ještě neskončilo. Byla pro nás 14. března připravená přednáška, která se týkala škodlivosti kouření a pro nás mladší žáky se jmenovala „Cigaretka Retka“. Přijela mezi nás naše známá paní doktorka Luhanová ještě se svými kolegyněmi a hezkou formou nám nastínily a vysvětlily, jak moc kouření škodí zdraví. Zahrály nám krásné divadlo, kde vystupovaly velké plyšové hračky: cigaretka Retka, chlapec Michal, plíce, srdce, zub a mozek. Paní doktorka nám také ukázala obrázky plic člověka, který kouří, a člověka, který nekouří. Myslíme si, že jsme si odnesli velké ponaučení o tom, jak si chránit naše zdraví a zdraví druhých. Ve čtvrtek 16. března na nás čekal další velmi příjemný den, protože se konal karneval v letošním roce na téma „Ovocný sad a zahrada“. Opět jsme si v tělocvičně zasoutěžili, zatancovali, byla promenáda masek a všechny masky se líbily. V tomto měsíci také probíhala výtvarná soutěž na téma Jarní květiny a od nás ze třídy se umístili hned dva žáci, a to Kačenka a Míra.Ale aby si někdo myslel, že jsme se jenom bavili, tak to ne. Samozřejmě jsme se pilně učili ve všech vyučovacích hodinách.

                                                                                                                                                                                                  Mgr. Olga Hanauerová

Fotografie naleznete zde: zmap.rajce.idnes.cz/ZS_I_-_unor%2C_brezen_2023/

 

 

Zpět