ÚNOR 2016

08.03.2016 18:09

1/ Ve třídě pracujeme nejenom na PC, interaktivní tabuli, ale učíme se pracovat s iPaDy. Ve psaní využíváme aplikaci PSANÍ S MOTÝLKEM (nácvik velkého hůlkového písma), ve čtení si rádi zahrajeme OBRÁZKOVÁ PEXESA S POSTAVIČKAMI Z VEČERNÍČKŮ a mezi naše oblíbené hry patří puzzle PAT A MAT. V aplikaci CHATTER PIX jsme si rozmluvili naše fotografie obličejů, vyzdobili je detaily (knír, brýle, růže, korunka, vousy). V aplikaci QUIVER jsme byli překvapeni, když naše omalovánka se zobrazila v třírozměrném prostoru. Naposledy jsme pracovali s aplikací BITSBOARD, pod svoje fotografie jsme si namluvili a napsali jméno.

2/Mladší žáci v předmětu čtení  rozvíjeli svoji čtenářskou gramotnost (projekt Čtenářské dílny), pracovali jsme s knihou Svět kolem nás. Procvičovali a upevňovali jsme orientaci na stránce, četli název knihy, vyhledávali dané obrázky a daná slova. Na závěr jsme si vybrali z knihy téma, které se nám líbilo a provedli  jsme zápis z četby jehož součástí byla hra na dětského ilustrátora.

3/Starší žáci v rámci projektu Čtenářské dílny ,, Hry se slovy“ upevňovali čtecí dovednosti s akcentem na správnost, přesnost a pohotovost čtení. V minilekci jsme hráli komunikační hru se slovy Ozvěna (les – pes, opice – čepice), v knize Hádanky a luštěniny od Jiřího Žáčka jsme pokračovali ve hře Ozvěna. Ve dvojicích jsme hráli Hru na ozvěnu, vybírali, třídili a tvořili dvojice slov (zvuková  shoda koncových hlásek). Závěr patřil rovněž hře Hra na ozvěnu (Smart Board) v elektronické podobě na PC; přemisťováním slov ke větám jsme tvořili dvojice – shody klíčových slov.

                                          Zapsala, fotografovala:  Mgr. D.Jiroušková

Zpět