Týden Země 2023

21.04.2023 10:56

Den Země, který je dle kalendáře 22. dubna, v letošním roce připadl na sobotu. Ve školní družině a na internátě jsme se tímto tématem zabývali po celý týden. Do tohoto týdne jsme zakomponovali i Den vody, který připadá na 22. března. V ateliérech jsme se seznámili s významem těchto dnů, třídili jsme odpad, vytvořili si zeměkouli a ve středu 19. dubna se vydali na úklid odpadků. Vybaveni sáčky, pytli a rukavicemi se každá internátní skupina vydala do jedné části Jesenice. 1. internátní skupina se vydala na úklid okolí budovy bývalé sušárny chmele, cesty pod kostelem a přilehlého okolí kostela. Posbírali čtyři plné odpadkové pytle, převážně plastového odpadu, které následně roztřídili do kontejnerů na tříděný odpad. Bohužel našli i odpad, který nebyli schopni uklidit. 2. internátní skupina se v letošním roce vydala na sběr odpadků směrem na pláž Velkého rybníka a cestu u zahrádek. Nasbírali jen 3 pytle odpadků, což všechny velmi potěšilo, protože je to každým rokem méně a méně. Nejstarší žáci ze skupiny domova mládeže se vydali směrem k rybníkům a zpět cestou kolem kolejí a nádraží. Zde nasbírali čtyři odpadkové pytle a jeden velký od krmiva pro psy, který cestou našli na náměstí, kde si s ním pohrával vítr. Do úklidu se zapojili i žáci s nejtěžším postižením a žáci imobilní se svými asistentkami. Snažili se, každý dle svých schopností, vyčistit prostor školního dvora a Sluneční zahrady. Všichni společně jsme konstatovali, že všude bylo méně odpadků než v letech minulých.

                                                                                                                                                                                                             Libuše Šmausová

Fotografie naleznete zde: zmap.rajce.idnes.cz/SD_-_Tyden_Zeme_2023/

 

Zpět