Týden Země a vody v ZŠS I.

29.05.2024 10:44

Ochrana vody a kladný vztah k Zemi byly hlavními tématy Týdne vody a Země na naší škole. Po celoškolním zahájení jsme se již soustředili ve třídě na plnění úkolů, které nám byly zadány. Téma se prolínalo všemi předměty. Tvořili jsme plakát, sbírali a třídili odpadky, sázeli kedlubny, seli ředkvičky, vypracovávali různé pracovní listy. Velkou výzvou bylo pro nás vypěstování řeřichy, která byla potřeba k přípravě svačiny. Svačinu jsme si museli udělat úplně sami. Pomazánka se podařila a mazání chleba jsme také zvládli. Týden jsme zakončili návštěvou muzea, kde právě probíhala výstava fotografií přírody.

Bc. Šárka Fialová, tř. uč.

fotografie zde: www.rajce.idnes.cz/zmap/album/tyden-zeme-a-vody-v-zss-i

Zpět