Týden zdraví

09.03.2018 09:12

Celotýdenní projekt byl zahájen 9. března paní ředitelkou Mgr. H. Vanickou a organizátorkami projektu Mgr. Dagmar Jirouškovou, Bc. Lenkou Krejzovou a Mgr. Jitkou Lacinovou. 

Hned na úvod nás čekala přednáška o zdravém životním stylu, kterou vedla Bc. L. Krejzová. Dozvěděli jsme se zajímavé informace o zdravých potravinách a nápojích, které jsme také ochutnali.

Dále obdržela každá třída úkoly, které plnila se svojí paní učitelkou. Vyplňovali jsme pracovní listy na téma ovoce a zelenina v hodinách prvouky a přírodovědy, v rámci matematiky jsme se vážili a měřili, v tělesné výchově jsme sportovali na školním hřišti a také jsme byli na polodenní vycházce, kde jsme také soutěžili a sportovali.

V rámci týdne zdraví jsme se zúčastnili sportovní olympiády v tělocvičně školy, kterou připravila paní zástupkyně Mgr. J. Měchurová společně s paní učitelkou Mgr. R. Jílkovou.

Celý týden nám utekl jako voda a v pátek nás čekalo vyhodnocení celého týdne. Třídy vystoupily a prezentovaly, jak plnily své úkoly v průběhu týdne. Všem žákům byly předány pochvalné listy za aktivní účast a zdravá sladká odměna – bezlepkové ovesné sušenky a banán.

Zpět