TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

23.02.2012 18:22

Jako každým rokem, tak i letos pořádala Charita Česká republika se sídlem v Praze Tříkrálovou sbírku. Do této akce se každým rokem zapojují i žáci z naší školy. Letošní sbírka se konala ve dnech 1. 1. – 14. 1. 2012. Tříkrálová sbírka se pořádá vždy pro nějaký určitý záměr. Naším letošním záměrem sbírky bylo vybavení školní družiny a internátu pro efektivní trávení volného času pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí a s různým zdravotním postižením.  

        Vlastnímu koledování však předchází spousta příprav – informovat městský úřad o koledování, zabezpečit bezpečné zapečetění pokladniček na městském úřadě za přítomnosti zástupkyně za městský úřad p. Klementovičové a v neposlední řadě seznámit občany Jesenice s termínem konání Tříkrálové sbírky
a se záměrem jejího využití. Toto bylo zajištěno prostřednictvím místního rozhlasu.

        Na koledování se podílejí zejména p. vychovatelky s dětmi ze školní družiny a internátu, převážně v době odpoledních vycházek. A tak i letos se konečně po všech přípravách, které koledování předcházejí, všichni vydali v úterý 3. ledna poprvé koledovat. Děti se na koledování těšily, předháněly se, kdo bude král a kdo ponese pokladničku. P. vychovatelky se snažily vystřídat v roli krále všechny děti, tak, aby to bylo spravedlivé a všichni si mohli tuto důležitou roli vyzkoušet. Samozřejmě, jak si kdo zasloužil. U každého domu děti zazpívaly Tříkrálovou koledu a také lidem předaly dárečky – kapesní kalendáře a cukry s logem sbírky. Za to si vykoledovaly nejen korunky do pokladničky, ale i nějaké sladkosti. Počasí nám letos přálo a všechny hřál dobrý pocit, že to děláme pro dobrou věc.

         Po skončení koledování jsme pokladničky rozpečetili na městském úřadě s velice příjemně překvapivým výsledkem – letos se nám podařilo vykoledovat
6 493 Kč. Tuto částku odesíláme na účet Charity České republiky. 60 % z výnosu se vrací zpět škole. Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem občanům města Jesenice za jejich vstřícnost a příspěvky.

Zpět