TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V LEDNU 2015

24.01.2015 21:01

Každý rok od 1. do 14. ledna se objevují po českých městech a vsích skupinky koledníků v kostýmech Tří králů. V těchto dnech pořádá Charita Česká republika již tradiční Tříkrálovou sbírku. Jako již v předešlých letech, tak i letos jsme se do této akce s našimi žáky ze školní družiny a internátu zapojili. V pondělí 5. ledna se žáci poprvé převlékli do kostýmů Kašpara, Melichara a Baltazara a za doprovodu vedoucích skupinek vyrazili do ulic. Většina jesenických občanů již naše koledníky očekávala, ti zazpívali Tříkrálovou koledu, popřáli štěstí, zdraví a požádali o příspěvek do kasičky. I letos rozdávali koledníci občanům za jejich vstřícnost drobné dárečky – kapesní kalendáře, letáčky a cukříky s logem Tříkrálové sbírky. Po rozpečetění pokladniček na Městském úřadě v Jesenici jsme byli velice mile překvapeni, protože se nám letos díky vstřícnosti občanů podařilo vykoledovat v historii našeho koledování rekordní částku, a to 10 783 Kč, což je o 3 218 Kč více než loni. 

Touto cestou bychom chtěli srdečně poděkovat všem dárcům, kteří přívětivě přijali naše koledníčky v Tříkrálové sbírce a štědře přispěli do připravených kasiček. Finanční částku odesíláme na účet Charity ČR, 65 % z této částky se pak vrací zpět naší škole. Finanční obnos použijeme na podporu žáků s různým stupněm mentálního a zdravotního postižení, žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí (pěstounská péče, dětský domov), kteří jsou ubytováni na internátě naší školy.

                            Libuše Šmausová

 

Zpět