Tříkrálová sbírka 2023

26.01.2023 11:08

Ve dnech 1. - 15. ledna probíhala ve městě Jesenice tradiční Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita Česká republika ve prospěch potřebných a na podporu charitních projektů. Do sbírky jsme se opět zapojili se žáky ze školní družiny a internátu. Po řádném zapečetění pokladniček na Městském úřadě v Jesenici se na obchůzku vydaly dvě skupinky koledníků se svými vedoucími. Koledníci se v kostýmech Tří králů snažili předat požehnání všem, které navštívili. V letošním roce jsme se opět setkali s velkou vstřícností občanů, kteří nám s důvěrou do pokladniček přispěli. Částka, kterou se nám letos podařila vykoledovat, byla opět o něco vyšší než loni. Výtěžek činí 17 822 Kč. Naším dílčím záměrem sbírky je podpora žáků s různým stupněm mentálního a zdravotního postižení, žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí (pěstounská péče, dětský domov), kteří jsou ubytováni na internátě. Podpora volnočasových aktivit těchto žáků a nákup kompenzačních pomůcek. Výtěžek sbírky je odesílán na účet Charity Česká republika, naší škole se pak vrací 65 % z výtěžku. Touto cestou bychom chtěli všem dárcům za jejich štědrost a vstřícnost co nejsrdečněji poděkovat. Každá koruna pomáhá a my jsme za každý příspěvek všem velice vděčni.

                                                                                                                                                                                                            Libuše Šmausová 

Fotografie naleznete zde: zmap.rajce.idnes.cz/SD_-_Trikralova_sbirka_2023/

 

Zpět