Tříkrálová sbírka 2022

18.01.2022 13:26

Ve dnech 1.– 16. ledna probíhala v České republice Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou Česká republika ve prospěch potřebných a na podporu charitních sociálních služeb a projektů. Ve městě Jesenice se konala tradiční Tříkrálová sbírka „tváří v tvář“ po dvouleté pauze, kdy v roce 2021 epidemická situace neumožnila osobní setkání koledníků s občany. Sbírku opět pořádaly paní vychovatelky se svými žáky ze školní družiny a internátu ze SŠ a ZŠ Jesenice. Po řádném zapečetění pokladniček na Městském úřadě v Jesenici se stejně jako v letech minulých na obchůzku vydaly dvě skupinky koledníků se svými vedoucími. Koledníci se v kostýmech Tří králů snažili šířit poselství radosti a požehnání všem, které navštívili. V letošním roce jsme se setkali s velkou vstřícností občanů, kteří nás již očekávali a s důvěrou nám do pokladniček přispěli. Svědčí o tom i částka, kterou se nám letos podařilo vykoledovat. Ta byla opět rekordní. Letošní výdělek činí 17 360 Kč. Naším dílčím záměrem sbírky je podpora žáků s různým stupněm mentálního a zdravotního postižení, žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí (pěstounská péče, dětský domov), kteří jsou ubytováni na internátě. Výtěžek sbírky je odesílán na účet Charity Česká republika, naší škole se pak vrací 65% z výtěžku. Touto cestou bychom chtěli všem dárcům za jejich štědrost a vstřícnost co nejsrdečněji poděkovat. Každá koruna pomáhá a my jsme za každý příspěvek všem velice vděčni.

                                                                                                                                                                                                             Libuše Šmausová

Fotografie naleznete zde: zmap.rajce.idnes.cz/Trikralova_sbirka_2022/

 

Zpět