Tříkrálová sbírka 2021

30.01.2021 07:54

Ve dnech 1.–24. ledna probíhala v České republice tradiční Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou Česká republika ve prospěch potřebných a na podporu charitních sociálních služeb a projektů. Do této charitativní akce se opět zapojili žáci ze školní družiny a internátu společně se svými vychovatelkami. Letošní ročník byl však jiný, při 5. stupni PES nemohly tříkrálové skupinky vyjít na koledudo ulic, epidemiologická situace neumožnila setkání koledníků tváří v tvář.

I přes nepříznivé podmínky přišlo několik dárců z řad jesenických občanů vložit finanční příspěvek do statické pokladničky, která byla přístupná u nás ve škole. Příspěvek v letošním roce činí 2 945 Kč. Všem dárcům jsme za jejich štědrost a vstřícnost poděkovali prostřednictvím Jesenického občasníku, na vývěsce MěÚ Jesenice a na facebookových stránkách města. Každá koruna pomáhá a my jsme za každý příspěvek všem velice vděčni. Naším dílčím záměrem sbírky je podpora žáků s různým stupněm mentálního a zdravotního postižení, žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí (pěstounská péče, dětský domov), kteří jsou ubytováni na internátě. Výtěžek sbírky je odesílán na účet Charity Česká republika, naší škole se pak vrací 65% z výtěžku.

Na Tříkrálovou sbírku je letos možné přispívat i online na číslo účtu 66008822/0800 pod VS: 7770317 (pod tímto variabilním symbolem budou příspěvky pomáhat koledníkům z naší školy). Tato možnost je až do 30. dubna 2021.

                                                                                                                                                                                                             Libuše Šmausová

 

 

Zpět