Tříkrálová sbírka 2020

15.01.2020 12:39

Jako každým rokem, tak i letos pořádala Charita Česká republika se sídlem v Praze Tříkrálovou sbírku. Do této akce se zapojují i žáci z naší školy. Letošní sbírka se konala ve dnech 1. 1. – 14. 1. 2020. Tříkrálová sbírka se pořádá vždy pro nějaký určitý záměr. Naším letošním záměrem sbírky byla podpora žáků s různým stupněm mentálního a zdravotního postižení, žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí (dětský domov, pěstounská péče), kteří jsou ubytováni na internátě naší školy. Vlastnímu koledování však předchází spousta příprav – informovat Městský úřad v Jesenici o koledování, zajistit zapečetění pokladniček za přítomnosti zástupkyně za městský úřad paní Klementovičové a v neposlední řadě seznámit občany Jesenice s termínem konání Tříkrálové sbírky a se záměrem jejího využití. Toto bylo zajištěno prostřednictvím místního rozhlasu. Na koledování se podílejí paní vychovatelky se žáky ze školní družiny a internátu, převážně v době odpoledních vycházek. A tak i letos se konečně po všech přípravách, které koledování předcházejí, všichni vydali v pondělí 6. ledna poprvé koledovat. Žáci se na koledování těšili, předháněli se, kdo bude král a kdo ponese pokladničku. Paní vychovatelky se snažily vystřídat v roli krále všechny žáky, tak, aby to bylo spravedlivé a všichni si mohli tuto důležitou roli vyzkoušet. U každého domu koledníci zazpívali Tříkrálovou koledu a také lidem předali dárečky – kapesní kalendáře, letáčky se záměry Tříkrálové sbírky a cukry s logem sbírky. Za to si vykoledovali nejen korunky do pokladničky, ale i nějaké sladkosti. Počasí nám letos přálo a všechny hřál dobrý pocit, že to děláme pro dobrou věc. Po skončení koledování jsme pokladničky rozpečetili na městském úřadě s velice příjemně překvapivým výsledkem – letos se nám podařilo vykoledovat 13 221 Kč. Tuto částku odesíláme na účet Charity České republiky. 65 % z výnosu se vrací zpět škole. Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem občanům města Jesenice za jejich vstřícnost při přijetí koledníků a za jejich štědré příspěvky.

 

                                                                                                                                                                                                                Libuše Šmausová

Fotky naleznete zde: zmap.rajce.idnes.cz/Trikralova_sbirka_2020/

 

Zpět