Tříkrálová sbírka 2019

14.01.2019 16:12

Od 1. do 14. ledna mohli lidé potkávat po celé republice tisícovky koledníků, kteří koledovali ve prospěch potřebných. V této době pořádala Charita Česká republika Tříkrálovou sbírku.

V Jesenici jsme se jako každý rok do této charitní akce zapojili se žáky školní družiny
a internátu ze ZŠ a PrŠ Jesenice. Poprvé jsme vyšli do ulic po vánočních prázdninách v pondělí 7. ledna. Stejně jako v minulých letech se na Tříkrálovou obchůzku vydaly dvě skupinky koledníků. Žáci se v kostýmech Tří králů snažili šířit poselství radosti a požehnání všem, které navštívili. I v letošním roce jsme se setkali se vstřícností občanů, kteří nám s důvěrou přispěli do zapečetěných pokladniček. Výnos letošní Tříkrálové sbírky činí 9 445 Kč. Za příspěvek každý obdržel dárky od Tří králů – kapesní kalendáře, informační letáčky o probíhající TS a cukry s logem Charity ČR. Srdečně děkujeme všem občanům za jejich milé přijetí, za jejich štědrost a důvěru. Finanční částku odesíláme na účet Charity ČR, 65% se pak vrací zpět škole. Finanční obnos použijeme na podporu žáků s různým stupněm mentálního a zdravotního postižení, žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí (dětský domov, pěstounská péče), kteří jsou ubytováni na internátě naší školy.

 

                                                                                                                                                                                                                                Za žáky a zaměstnance školy Libuše Šmausová

 

Fotografie naleznete zde: zmap.rajce.idnes.cz/Trikralova_sbirka_2019/

 

Zpět