Tříkrálová sbírka 2018

22.01.2018 13:24

Počátkem tohoto roku pořádala Charita Česká republika ve dnech 1. – 15. ledna Tříkrálovou sbírku. V Jesenici jsme se jako každý rok do této charitní akce zapojili se žáky školní družiny
a internátu ze ZŠ, MŠ a PrŠ Jesenice v doprovodu vychovatelek. Poprvé jsme vyšli do ulic
 po vánočních prázdninách ve středu 3. ledna. I v letošním roce jsme se rozdělili a utvořili dvě skupinky koledníků. V odpoledních hodinách jsme při Tříkrálové obchůzce a v kostýmech Tří králů navštívili několik institucí, obchodů a domácností a všude se setkali se vstřícností občanů, kteří nám přispěli do pečlivě zapečetěných pokladniček. Všem jsme nejprve zazpívali Tříkrálovou koledu a následně popřáli všeho dobrého do nového roku 2018. Po skončení Tříkrálové sbírky jsme rozpečetili pokladničky ve spolupráci s paní Klementovičovou
na Městském úřadě v Jesenici. Občané byli i letos velice štědří, výnos letošní Tříkrálové sbírky činí 10 134 Kč. Za příspěvek každý opět obdržel dárky od Tří králů – kapesní kalendáře, informační letáčky o probíhající TS a cukry s logem Charity ČR. Touto cestou bychom chtěli co nejsrdečněji všem občanům za milé přijetí našich koledníků a za jejich štědrost upřímně poděkovat. Finanční částku odesíláme na účet Charity ČR, 65% se pak vrací zpět škole. Finanční obnos použijeme na podporu žáků s různým stupněm mentálního a zdravotního postižení, žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí (dětský domov, pěstounská péče), kteří jsou ubytováni na internátě naší školy.

 

                                                                                                                                                       Za žáky a zaměstnance školy Libuše Šmausová   

Fotografie naleznete zde: zmap.rajce.idnes.cz/Trikralova_sbirka_2018/

 

 

Zpět